Archive for October, 2015

ARVOISA KULTTUURIVÄKI

ARVOISA KULTTUURIVÄKI, sivistyksellisine, kasvatuksellisine ja uskonnollisine arvoyhteisöineen, laitoksineen sekä järjestöineen. Kuulukoon kulttuuriväkeen tässä yhteydessä myös maamme lehdistö ja sähköinen media. Kirjalahja maamme KULTTUURIVÄELLE – ja samalla “väen” kautta koko yhteiskunnallemme. Lähetän tällä saatteella Teille lokakuussa 2015 toisena painoksena päivittämäni verkkojulkaisun…