Tulevaisuus

Uusi Arvopohjainen Demokratia – UAD – Kuvittele maailma ilman poliitikkoja!

Nykyisestä demokraattisesta hallitusmallistamme on tullut pyhä lehmä, jonka järkevyyttä ei ole kyseenalaistettu. Poliitikot ja puolueet haluavat meidän uskovan että heitä tarvitaan, mutta yhteiskunta toimisi paljon paremmin ilman heitä. Jo pelkästään se että riitely, suora valehtelu, oman pallin turvaaminen, puoluepolitiikka ja vallan hamuaminen loppuisivat, takaisi paljon tehokkaamman hallinnon.

On uskomatonta että meillä on käytössä hallitusmalli, jonka peruselementtejä ovat riitely, muiden puolueiden ideoiden sabotointi, kädenvääntö ja puoluepolitiikka. Suomen hallitusmallia ei ole päivitetty vuoden 1918 kapinan jälkeen. Tämä on samaa kuin jos yrityksiä johdettaisiin samalla ylhäältä alaspäin -auktoriteetilla kuin viime vuosisadan alussa. Yritykset muuttavat toimintamenetelmiään jatkuvasti koska ne tietävät, että pärjätäkseen pitää muuttua ajan mukana. Mutta mitä tekee valtiovalta? Se tekee vuosikymmenestä toiseen kaiken saman vanhan kaavan mukaan erilaista tulosta odottaen. Tämä on järjettömyyden määritelmä. Itse asiassa demokraattinen hallintomallimme on vanha muinaisjäänne ja kykenemätön vastaamaan tämän päivän haasteisiin.

Vain muokkaamalla kansalaisten ja valtiovallan arvomaailman takaisin terveeksi voimme luoda uuden, terveen yhteiskunnan. Tarvitsemme niin yksilöinä kuin valtiona uudeksi punaiseksi langaksi hyvät perusarvot ja uudenlaisen neutraalin hallintomallin. Vain siten voimme edes toivoa voivamme pysäyttää tuhon kierteen, johon nykyinen poliittinen hallintomallimme on meidät ajanut.

UAD-yhteiskuntamallin perusidea

UAD-mallin perusteesi perustuu väittämään, että Suomen ja koko maailman ongelmat piilevät pitkälti poliittisessa hallintomallissa, ääriuskonnollisissa hallintomalleissa (ei Suomessa), sekä ihmisten alati huononevassa arvomaailmassa.

Mieti Suomen ongelmia, niin huomaat että ne ovat lähes kaikki politisoituja. Ongelmia katsotaan aina kulloisenkin valtapuolueen linssien kautta. Kokoomus tekisi näin, SDP niin ja PS taas omalla tavallaan. Jokainen puolue tekee päätökset niin, että ne hyödyttävät sen omia kannattajia. Oikeisto päättää pitkälti ison rahan ja puoleen ehdoilla, vasemmisto taas työläisten ja ammattiliittojen ehdoilla. Tämän vuoksi hallituksen päätökset ovat lähes järjestään huonoja.

Nykyisen poliittisen hallintosysteemin korjaaminen on liian myöhäistä. On aika luoda uusi, terve ja oikeudenmukainen hallintomalli.

Koulutuksen avulla voimme muuttaa päättäjien, yrittäjien ja kaikkien kansalaisten arvomaailma takaisin terveeksi. Mitkään uudistukset eivät tule tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin arvomaailmamme on huono.

Meillä on vaihtoehto: joko tulla järkiimme nyt, kun asiat ovat vielä edes jotenkin kasassa, tai vasta sitten, kun kaaos ja lama kaatuvat rytinällä päälle. Suomineito on sairas, menossa teholle, kohta koomassa! 

Nykyisen poliittisen hallintosysteemin korjaaminen on liian myöhäistä. On aika luoda uusi, terve ja oikeudenmukainen hallintomalli.

Koulutuksen avulla voimme muuttaa päättäjien, yrittäjien ja kaikkien kansalaisten arvomaailma takaisin terveeksi. Mitkään uudistukset eivät tule tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin arvomaailmamme on huono.

Suomessa on monia hyvää tarkoittavia henkilöitä ja organisaatioita, joilla on ideoita maamme ongelmien korjaamiseksi – miten lisätä kestävää kehitystä, luonnonsuojelua, vapautta ja demokratia – mutta niiden läpi saaminen on kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan. Tämä johtuu siitä, että nykyisen hallintomallin oletusasetus on vastustaa lähes kaikkea uutta, etenkin jos se uhkaa isoa rahaa tai vallanpitäjien valtaa. Iso raha ja puolueet tulevat aina ensin, kansa viimeisenä.

Jos silloin tällöin jokunen yksittäinen idea onnistuu pääsemään läpi, iso kuva ei muutu miksikään. Tietysti kaikki parannukset ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta ne eivät korjaa ongelmien perimmäistä syytä: hallintomallin oletusasetuksia.

Jos korjaamme ongelman ytimen, valtiovallan oletusasetuksen, silloin meillä on paljon parempi mahdollisuus luoda jotain järkevää. Valtiovallan oletusasetuksena on oltava kansalaisten hyvä ja järkeen perustuva hallinta.

Nykyisen poliittisen hallintosysteemin korjaaminen on liian myöhäistä. On aika luoda uusi, terve ja oikeudenmukainen hallintomalli. Mitkään uudistukset eivät tule tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin valtiovallan oletusarvo perustuu puoluepolitiikkaan, rahan ja isojen egojen valtaan.

On korkea aika TEHDÄ jotain rohkeaa, jotain jota ei ole vielä koskaan tehty. Mitä ideoita sinulla on uuden toimivan mallin rakentamiseksi?

Seuraavan esitetyt ideat ovat suuntaa antavia, joista voidaan muokata uusi demokraattinen hallintomalli. Kuntatasolla käytetään sen kevyempää muotoa.

UAD-malli ei perustu mihinkään poliittiseen tai uskonnolliseen ideologiaan. Se on täysin neutraali hallintomalli, jonka pohjana on arvopohjainen demokratia.  Sen pääperiaate on palvella Suomen kansaa, ei poliittisia puolueita tai isoa rahaa. UAD-mallissa valta ja vastuu ovat kansalla! UAD-malli ei pelkästään estä puoluepoliittista juonittelua, isojen poliittisten egojen riitelyä ja rahan valtaa, vaan menee paljon pitemmälle.

UAD-malli antaa kaikille halukkaille kansalaisille mahdollisuuden päästä mukaan suunnittelemaan täysin uudenlaista hallintomallia, sekä uutta yhteiskuntarakennetta lähes tyhjältä pöydältä. Tämä on todella ainutlaatuista. Viimeksi meillä oli samanlainen tilaisuus vuoden 1918 kapinan jälkeen. 

Kaikki nykyisen hallintomallin ministeriöt ja osastot ovat mukana myös UAD-mallissa. Suurin ero nykyiseen hallintomalliin on se, että kansanedustat ja ministerit eivät enää ole poliittisia virkoja. Hallituksen jäsenet ovat hyvin koulutettuja, ei-poliittisia alansa ammattilaisia, joiden kutsumus on palvella kansaa.

UAD-mallissa maan ylimmän johdon muodostavat presidentti, pääministeri, sisäministeri ja ulkoministeri. Päätöksien tekemiseen osallistuu myös se ministeri, jonka vastuualueeseen päätettävä asia kuuluu, sekä muita asiantuntijoita. Päätöstä ei tee vain yksi henkilö, vaan ylin johto äänestää asiasta. Näin minimoidaan väärinkäytöksien mahdollisuus ja taataan demokratia. Päätökset tulevat olemaan myös parempia, koska ne perustuvat useamman henkilön tietotaitoon.

Kansanedustajat

UAD-mallin mukaiseen eduskuntaan voisi valita yhteensä 100 edustajaa kaikista 19 maakunnasta väkilukuun suhteutettuna. Uudet ei-poliittiset kansanedustajat ajavat oman kuntansa ja lääninsä asioita sekä äänestävät nykyisten kansanedustajien tapaan myös kaikista koko maata koskevista asioista. Kansanedustajien tehtävä on myös valvoa, ettei hallitus tee mitään laitonta tai yritä kansan tahdon vastaisesti viedä maata johonkin tiettyyn suuntaan. Näistä kansanedustajista kehittyy aikanaan hallituksen seuraavat ministerit ja maan ylin johto.

Kansanedustajat valitaan ansioluettelon perusteella samalla lailla kuin muutkin hallituksessa työskentelevät henkilöt. Jokainen Suomen kansalainen voi hakea virkaa, mutta valinta tehdään henkilöistä, joilla on kyseiseen virkaan sopiva koulutus sekä vahva työkokemus kaupunkien tai kuntien hallinnosta. Kansanedustajien ja hallituksen virkoihin hakevien henkilöiden ansioluettelot julkaistaan netissä, ja kansalaiset voivat nettifoorumien kautta ilmaista hakijoista mielipiteensä.

Hallituksen muodostavat presidentti ja kaikki ministerit sekä lisäksi esimerkiksi viisi arvalla valittua jäsentä kansanedustajista. Kansanedustajien toimikauden hallituksessa voi rajoittaa vaikka pariin vuoteen. Kaikkia viittä kansanedustajaa hallituksessa ei vaihdeta yhtä aikaa, vaan porrastetusti vuoden välein. Näin hallituksessa on koko ajan uusia kansanedustajia tuomassa uusia ideoita, eikä hallitusta pääse johtamaan yksi ja sama ryhmä. Tämä takaa demokratian toimimisen. Tietenkin myös ministereiden viroissa tapahtuu luonnollisia muutoksia. Joku jää eläkkeelle, toinen muuttaa toiseen virkaan tai siirtyy yksityiselle sektorille.

Virkojen avautuessa ministerit ja kansanedustajat valitsevat äänestämällä keskuudestaan uudet ministerit sekä presidentin. Näin pätevimmät henkilöt luonnollisesti nousevat korkeampiin virkoihin. Kerma nousee pintaan. Näihin virkoihin ei enää pääse pelkästään sen takia, että oma puolue voitti vaali.

Hallituksen palkat

Vaikka maan johtaminen pitää olla kutsumusammatti, niin korkeimman johdon palkkojen on suotavaa olla tarpeeksi korkeat, jotta virkoihin saadaan maan parhaat ammattilaiset. Vuonna 2013 valtionyhtiö Destian johtajan vuosipalkka oli 700 000 euroa, kun pääministeri ansaitsi 174 000 euroa. Minusta nämä summat voisivat melkein olla päinvastoin. Maan talous ei kaadu, vaikka maksamme Suomen korkeimmalle johdolle kunnon palkan. 

Suora kansanäänestys

Mahdollisimman monissa etenkin isommissa päätöksissä käytetään suoraa kansanäänestystä. Hallituksen asiantuntijat tutkivat päätettävän asian ja valistavat siitä kansaa neutraalisti, minkä jälkeen kansa äänestää asiasta. Tämä on erittäin demokraattinen tapa päättää. Kansan ei kuitenkaan tarvitse olla mukana päättämässä aivan kaikkea. Sen on pystyttävä luottamaan hallituksen kykyyn tehdä oikeita päätöksiä. Kansanäänestyksen voi ottaa käyttöön myös kuntatasolla.

Joku saattaa epäillä että kansa ei tiedä, miten äänestää vaikeissa ja monimutkaisissa asioissa. Suomen kansa äänesti vuonna 1994 EU:hun liittymisestä, jota 56.9 % kansalaisista kannatti. Ainakin tämän asian suhteen kansan kykyyn valita oma kohtalonsa luotettiin. Kansanäänestystä käytetään hyvällä menestyksellä mm. Sveitsissä ja USA:ssa. 

Kansan veto-oikeus

Kun Suomi oli vielä autonominen Venäjän suuriruhtinaskunta, suuriruhtinaalla oli veto-oikeus kansaneduskunnan säätämiin lakeihin. Nyt kun Suomi on demokratia, kansalla pitää olla mahdollisuus veto-oikeuteen, jos se ei hyväksy jotain hallituksen päätöstä, lakia tai sopimusta. Kerättyään tietyn määrän nimiä tietyssä ajassa kansalaiset voivat vaatia, että kyseisestä asiasta järjestetään kansanäänestys. Veto-oikeus pätee myös hallitusten jäsenten valintaan ja palkkoihin, valtionyhtiöiden toimintaan sekä lähes kaikkeen mitä hallituksessa tapahtuu. Jos joku kansanedustaja tai hallituksen jäsen alkaa sekoilla tai jättää työnsä hoitamatta eikä hallituksen sisällä tähän puututa, kansalaiset voivat vaatia kansanäänestystä kyseisen henkilön erottamiseksi. Kansa pääsee vaikuttamaan myös valtionyhtiöiden toimintaan. Se voi estää esimerkiksi kunnallisen jätehuollon tai kaukolämmön perusteettoman hintojen korottamisen.

Kansan ei enää tarvitse valittaa turhaan nettifoorumeissa tai nousta barrikadeille protestoimaan. UAD-mallissa ongelmat hoidetaan kotoa käsin netin kautta äänestämällä. Tämä takaa demokratian ja estää vallassa olevia henkilöitä viemästä Suomea väärään suuntaan.

Kansalaisaloite

Vuodesta 2012 lähtien Suomessa on ollut käytössä uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino – kansalaisaloite. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Säännöksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Ongelma tässä on se, että eduskunta ei välttämättä katso asiaa kansalaisten vaan valtiovallan näkökulmasta, ja siksi aloitteiden läpisaaminen on haasteellista.

UAD-mallissa on kaksi erilaista kansalaisaloitetta. Nykyinen käytäntö, jossa kerätään 50 000 nimeä ja eduskunta äänestää siitä, pysyy ennallaan. Koska UAD-hallinnossa kansanedustajat ovat ei-poliittisia ammattilaisia, kansalaisaloitteiden harkinta tapahtuu terveellisemmältä pohjalta kuin ennen, ja näin järkevien aloitteiden läpisaaminen helpottuu.

Toinen kansalaisaloitteen muoto on suoraan kansanäänestykseen menevä aloite. Mutta jotta kaikista pienistä asioista ei tulisi kansanäänestystä, niin tässä aloitteessa pitää kerätä 100 000 (tai ehkä jopa enemmän) nimeä. Isolla määrällä nimiä varmistetaan, että kansa todella haluaa äänestää kyseisestä asiasta. Tätä kansalaisaloitetta ei valtiovalta voi kumota, vaan aloite menee suoraan kansanäänestykseen.

Hallituksella on kuitenkin oltava keino estää kyseenalaiset aloitteet joissa ei ole mitään järkeä, tai jos aloite on suunniteltu hyödyttämään vain jotain tiettyä ryhmää. Valtiovallan on pystyttävä vaalimaan yhteiskunnan ja kansalaisten etua. Eduskunta äänestää kyseenalaisten tai vaarallisten kansalaisaloitteiden sallimisesta.

Kun kansalaisaloite menee läpi, sitä ehdottanut ryhmä pääsee osallistumaan kyseisen asian toteuttamiseen. Ryhmä esittää hallitukselle ideansa ja kommentoi hallituksen ehdotuksia. Näin kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan asioihin, joita he ovat olleet panemassa alkuun. Tämä on sitä parasta demokratiaa.

Kansalaisneuvosto

Jos on tarvetta valvoa demokratian toteutumista ja valtiovallan toimintaa, voimme ottaa käyttöön kansalaisneuvoston, jonka jäsenet valitaan arvalla täysi-ikäisistä kansalaisista vuodeksi kerrallaan. Neuvostossa on muutamia kymmeniä jäseniä ja se kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa pariksi päiväksi kerrallaan, jolloin se käy läpi hallituksen ja valtiovallan toimia. Kansalaisneuvosto valvoo hallitusta, kansanedustajia ja koko valtakoneistoa sekä antaa suosituksia ongelmatilanteissa. Se voi myös arvioida kyseenalaisten kansalaisaloitteiden järkevyyden ja tehdä monenlaista muuta valvontatyötä. Kokouksia varten neuvoston jäsenet saavat palkallista vapaata työstään, ja heille maksetaan matkat, ylläpito sekä kohtuullinen päiväraha.

Äänestys

Suora kansanäänestys, veto-oikeus ja kansalaisaloiteäänestys on toteutettava niin, että kansa ei väsy äänestämiseen. Äänestyksen voi toteuttaa internetin kautta. Kuntien virastoissa, postitoimipaikoissa ja kirjastoissa on äänestysautomaatit niille joilla ei ole omaa nettiyhteyttä. Jokaisella suomalaisella on sähköinen asiointitunnus (SATU), jonka avulla varmistetaan että henkilö äänestää vain kerran. Kansanäänestyksen voi järjestää esimerkiksi neljä kertaa vuodessa.

On selvää, että kaikki kansalaiset eivät halua osallistua jokaiseen äänestykseen, mutta myös äänestämättä jättäminen on äänestämistä. Se tarkoittaa, että äänestettävä asia on näille henkilöille samantekevä. Ihmiset ovat enemmänkin kyllästyneitä nykyisiin kunta- ja eduskuntavaaleihin, joiden alla poliitikot jauhavat samaa soopaa vuodesta toiseen. Jos kansalaiset saavat äänestää heille tärkeistä asioista, äänestysprosentti voi nousta korkeaksi, etenkin jos äänestäminen on tehty helpoksi.

Äänestämisen voi määrätä myös pakolliseksi, kuten mm. Australiassa, Argentiinassa, Brasiliassa, Singaporessa, Malesiassa ja Perussa on tehty. Kaiken kaikkiaan 22 valtiossa on äänestyspakko ja niistä kymmenessä sitä myös valvotaan. Sveitsin 26 kantonista yhdessä on äänestyspakko. Jos siellä jättää äänestämättä, joutuu maksamaan pienen sakon.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta

Suomalaisen Työn Liiton nettisivuston mukaan Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä. Niitä toimii kaikilla aloilla, joilla ihmisten hyvinvointi tai ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.

Esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen omistama Diacor Oy, Linnanmäki (joka tuottaa vuosittain miljoonia euroja lastensuojelutyöhön) ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä) ovat yhteiskunnan hyväksi toimivia yrityksiä.

Edellä mainitut yritykset ovat kaikki tärkeitä, ja yhteiskunnallisen yrittämisen ideaa tuleekin kehittää eteenpäin. Voisimme ulkoistaa valtaosan kuntien ja valtion yleishyödyllisistä toiminnoista yhteiskunnallisiksi yrityksiksi.

Näiden yritysten tarkoitus ei olisi kilpailla tavallisten yritysten kanssa, vaan niiden tehtävä olisi hoitaa lähinnä yhteiskuntaa koskeva yritystoiminta. Esimerkiksi jätehuolto, postilaitos, puistojen hoito, teiden auraus, rautateiden ja lentokenttien ylläpito, kaivostoiminta, energia- ja vesilaitos sekä valtion ja kuntien asuntojen vuokraus ja hoito voisivat olla yhteiskunnallisia yrityksiä. Jopa koululaitoksen ja terveydenhuollon voisi ulkoistaa tällaiseksi yritystoiminnaksi, jos se tehdään järkevästi.

Kuntien toimintaa on jo ulkoistettukin, mutta uusi malli josta tässä puhutaan on hieman erilainen. Yhteiskunnallisen yrityksen yritysmuoto voisi olla tavallinen osakeyhtiö mutta sillä erolla, että sillä on omat säännöt ja terve arvopohja, jonka mukaan se toimii. Yrityksen tarkoitus on tuottaa kohtuullinen voitto mutta niin, että sen tuottaman palvelun hinta pysyy niin kohtuullisena kuin vain mahdollista. Mahdolliset voitot käytetään yrityksen oman toiminnan kehittämiseen ja/tai alennetaan palvelun hintaa. Yritysjohdon palkoille ja bonuksille laitetaan katto. Työntekijöistä pidetään hyvää huolta. Yhteiskunnallisen yrityksen tärkeimmät arvot ovat tuottaa kansalaisille tuotteita tai palveluja kohtuuhinnalla sekä luoda työpaikkoja kestävän kehityksen ehdoilla.

Kunta tai valtio toimii näissä yrityksissä vähemmistöosakkaana. Yhteiskunnalliset yrityksen eivät välttämättä jaa isoja voittoja osakkeenomistajille, mutta ne ovat silti houkuttelevia sijoituskohteita, koska ne ovat riskittömämpiä kuin tavalliset yhtiöt.

Valtionyhtiöiden nykyinen tilanne: Kaukolämmön hinta on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Hinnannousu ylittää ostovoiman ja yleisen kuluttajahintojen nousun. Valtionyhtiöissä johdon palkat ovat kasvaneet viime vuosina paljon nopeammin kuin yksityissektorilla ja ovat joissain yhtiöissä jo lähellä miljoonaa euroa per vuosi.

Ruotsissa yhteistalousmalli sekä yhteiskunnallinen yrittäjyys ovat paljon pitemmällä kuin Suomessa. Olisi viisasta tutkia heidän mallejaan ja ottaa niistä meille parhaat palat. Ruotsissa myös koulut ulkoistettiin, mutta koska uusi systeemi on luotu vanhan päälle kuin laastari, se ei ole toiminut halutulla tavalla. Valtiovallan tekemät uudistukset tahtovat vesittyä huonoiksi kompromisseiksi, koska poliittiset puolueet, ammattiliitot ja muut tahot haluavat kukin tehdä uudistukset oman mielensä mukaan.

UAD-mallissa kaikki uudistukset mietitään huolellisesti ajan kanssa asiantuntijoiden johdolla. Tärkein pointti on, että jos kaikki osapuolet kunnioittavat samoja arvoja ja niillä on lähtökohtaisesti päämääränä sama yhteinen hyvä, niin näin uudistuksista tulee hyviä.

Tunnettu tosiasia on, että valtion ja kuntien yritystoiminta ei ole koskaan tehokasta. Ulkoistamalla valtion ja kuntien toimintoja yhteiskunnallisiksi yrityksiksi niiden tehokkuus parantuisi jo pelkästään siksi, että niiden johto olisi tulosvastuussa. Palveluiden taso nousisi, hinnat laskisivat ja koko yhteiskunta hyötyisi.

Kansalaispalkka

Kansalaispalkassa ei ole kyse tulojen uusjaosta, jossa otetaan rikkailta ja annetaan köyhille, vaan systeemistä, jolla taataan että kaikkien kansalaisten perustarpeet tulevat tyydytetyiksi.

Jos kansalaispalkka luodaan nykyisen mallin päälle, liian monet henkilöt tulisivat käyttämään sitä väärin hyväkseen. Mutta jos ensin kohennamme kansan arvomaailman, hyväksikäyttö vähenee huomattavasti. Voimme kehittää mallin, jota on vaikea käyttää väärin. Sen pitää olla sellainen, että se kannustaa ja lähes pakottaa ihmiset kantamaan oman kortensa kekoon. Nykyinen systeemi tekee juuri päinvastoin: se kannustaa hyväksikäyttöön ja laiskuuteen.

Kansalaispalkan vastineeksi työikäiset ja työhön kykenevät työttömät, pakolaiset sekä muut valtionetuja nauttivat maahanmuuttajat työskentelevät yhteiskunnallisissa yrityksissä (esimerkiksi jätehuollossa, kierrätyskeskuksissa tai puistojen ylläpidossa). Näin yhteiskunta saa vastinetta maksamalleen palkalle, eikä työtön pääse tottumaan työttömyyteen. Tällainen toiminta ehkäisisi pitkäaikaistyöttömyyttä ja kannustaisi työtöntä hakemaan omannäköistään työtä, koska jotain työtä on joka tapauksessa pakko tehdä. Kierrätyskeskuksessa työskentely voi monelle olla kova pala, joten normaali työ saattaa alkaa kiinnostamaan.

Hyvin suunniteltu kansalaispalkkasysteemi maksaa yhteiskunnalle vähemmän kuin nykyinen sosiaali- ja työttömyysturva. Koko systeemin uusiminen niin, että kaikki nykyisen mallin mukainen turha päällekkäisyys, hukka ja tehottomuus poistuvat, säästäisi paljon. Yrittäjien ja rikkaiden ihmisten mahdollinen pelko joutua systeemin maksumiehiksi on turha. Jos kansalaispalkka on suunniteltu hyvin, koko yhteiskunta tulevat hyötymään.

Nettifoorumit

Tarvitaan uusia keinoja, joilla kansalaiset voivat vaikuttaa suoraan hallituksen toimintaan (ja siten omaan elämäänsä), mikä on yksi demokratian tärkeimmistä periaatteista. Eräs tapa on nettifoorumit. Nykysysteemissä ei kuulla tarpeeksi niitä tahoja, joita uudet lait ja säännöt koskevat. Hyvän nettifoorumin kautta tämä puute korjautuu. Kansalaisilla on paljon hyviä ideoita, ja foorumien kautta niitä voi hyödyntää.

Jokainen kunta, ministeriö ja valtion instituutio (koululaitos, terveydenhoito yms.) sekä maan ylin johto ylläpitävät omia nettisivuja ja foorumeita, joissa voi keskustella, tehdä ehdotuksia ja antaa ruusuja tai risuja. Jotta tämä ei jäisi pelkäksi nettikeskusteluksi, foorumien moderaattorit (jotka ovat valtion työntekijöitä ja vapaaehtoisia kansalaisia) keräävät talteen tärkeimmät ehdotukset ja ideat, ja ne esitellään päättäjille. Näin syntyy suoraa keskustelua, ideointia ja mielipiteiden vaihtoa päättäjien ja kansan välille. Kansan pitää myös voida seurata netin kautta kaikkia hallituksen avoimia kokouksia.

Kansanvalta = Kansantalkoot

Kansa on tehtävä oma osuutensa uuden maan eteen. Samalla kansa oppii, että Suomi on sen vastuulla. Kun kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua talkoisiin, he ottavat uuden mallin helpommin omakseen. Ei ylhäältä päin sanelua. Valta ja vastuu ovat kansalla.

Tärkeää on saada mukaan joukko asiasta innostuneita kansalaisia – henkilöitä, jotka haluavat lähteä viemään UAD-projektia eteenpäin, koska heillä on palava halu olla luomassa uutta parempaa ja terveempää Suomea. Kourallinen myönteisiä asialle vihkiytyneitä yhteiskunnan vaikuttajia saa enemmän aikaan kuin tuhannet valtiovallalle vihaiset ja katkerat kansalaiset. UAD-malli ei toimi, jos se lanseerataan vihan kautta. Se toimii, kun se luodaan hyvyydellä ja maalaisjärjellä. Rakkaus isänmaata kohtaan on se voima, jolla uusi menestyvä Suomi nousee – ei valtiovallan tai poliitikkojen vihaaminen.

Eri liikealojen ja teollisuuden terävin johto ja asiantuntijat kokoontuvat kukin omaan ryhmäänsä miettimään, mitä uusi valtiovalta ja he yhdessä voivat tehdä menestyksen ja yhteisen hyvä eteen. Yritysmaailma tervehdytetään isoista kansanvälisistä yrityksistä pieniin paikallisiin yrityksiin asti. Lakiviidakko, säännöt, verot, tuet yms. käydään läpi ja korjataan uuteen uskoon.

Koululaitos, terveydenhuolto, poliisivoimat, puolustusvoimat, postilaitos, lainsäädäntö ja kaikki valtion instituutiot käyvät myös saman prosessin läpi.

Kaikki ryhmät ylläpitävät omia nettisivustoja, joissa tavalliset kansalaiset voivat tuoda julki omat mielipiteensä. Näin koko Suomi pääsee mukaan vaikuttamaan ja luomaan uutta systeemiä. Näin syntyy ennennäkemättömät kansalliset talkoot paremman Suomen hyväksi.

On selvää, että koko maan instituutioiden ja yritysmaailman uuteen uskoon laittaminen on useiden vuosien projekti. Kukin ryhmä toimii itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaan. Aikanaan ryhmien ideat annetaan kyseisestä alasta vastuussa olevalle hallituksen toimikunnalle. Toimikunta viimeistelee ehdotukset, minkä jälkeen ne siirtyvät hallituksen päätettäviksi.

Ryhmille painotetaan, että ei ole kyse vain heidän oman alansa hyvästä, vaan koko maan edusta ja kaikkien hyvästä. Ryhmille jaetaan tarkat ohjeet ja arvolistat, joiden mukaan he arvioivat muutosehdotuksia. Arvolistaan kuuluvat mm. luonnon hyvä, kestävä kehitys, verokertymä, työntekijöiden hyvä, osakkeenomistajien hyvä, yhteiskunnan hyvä sekä oman yhteisön hyvä. Ryhmät eivät saa tuijottaa vain omaa hyvää, vaan on tarkoitus luoda uusi yritysmalli, joka ottaa tasapuolisesti huomioon niin työntekijöiden, yrityksen kuin yhteiskunnan edun.

Tällä tavalla saamme luotua aivan uudenlaisen vankan pohjan, jolta yritykset voivat ponnistaa ja joka ottaa huomioon kaikki osapuolet. Tällöin on paljon suurempi mahdollisuus, että kaikki puhaltavat samaan hiileen. Näin luodaan todellinen hyvinvointiyhteiskunta ja menestystä kaikille.

Aikaraja

On tärkeää miettiä, miten voimme taata hallituksen tärkeimmissä viroissa toimiville ministereille ja kansanedustajille mahdollisuuden pitkään uraan, ilman että valtion johtaminen juuttuu vuosikymmeniksi samojen henkilöiden käsiin.

Ikärajoitus voisi olla varteen otettava keino. Asettamalla iän ylärajaksi esimerkiksi 65 vuotta ja yhdessä virassa toimimisen maksimiajaksi 15 vuotta takaisimme, että virkoihin tulee jatkuvasti uutta tietotaitoa. En ole ikääntyneitä vastaan, mutta tosiasia on että valtaosa yli 65-vuotiaista tahtoo piintyä vanhoin tapoihin ja ajatusmalleihin. Yleensä ihminen on parhaimmillaan 40 – 60 vuoden välillä. Silloin omaa tarpeeksi työ- ja elämänkokemusta, mutta ei ole vielä liian vanha. Nykyinen erittäin nopeatempoinen teknologinen yhteiskunta vaatii kykyä uusien asioiden omaksumiseen, nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon.

Lehdistö

Tulevaisuudessa ministerit ja maan ylin johto eivät roiku lööpeissä ja TV:ssä joka ilta selittelemässä, mitä ollaan tekemässä. UAD-mallissa hallituksen asioita ei ruodita julkisuudessa. Niistä tiedotetaan netissä ja hallituksen lehdistösihteerit esittelevät ne medialle. Näin johdolla säilyy työrauha. Kansan ei tarvitse tietää hallituksen jokaista ajatusta. Median tulee kunnioittaa johdon yksityisyyttä. Valtaosa maan johdosta ei esiinny julkisuudessa. Tietenkin kaikkein korkein johto esiintyy myös mediassa aina kun siihen on tarvetta, mutta yleisesti ottaen vallanpitäjien turhaa mediassa roikkumista paheksuttaisiin.

Muutos

Näin mullistavan muutoksen yhteydessä voimme päivittää kaikki muutkin asiat. Turhat lait poistetaan ja järkiperäistetään. Valtion ohjelmat, avustukset ja tuet tutkitaan ja tarpeen mukaan korjataan. Hallituksen instituutiot käydään läpi ja kaikki turha ja päällekkäisyydet poistetaan. Tämä parantaa hallituksen työtehoa huomattavasti ja säästää varoja. Koululaitos, terveydenhuolto, ministeriöt ja kaikki muut valtion alaisuudessa olevat instituutiot muokataan uuteen uskoon.

Terve kapitalismi

Raha pyörittää maailmaa ja ihmisillä on luonnollinen tarve menestyä. Mutta on aika miettiä vaihtoehtoja epäterveelle pakkokasvulle, riistokapitalismille ja kulutushysterialle. Jopa monet yritysjohtajat tunnustavat, että nykyinen kapitalismi ei ole enää terveellä ja kestävällä pohjalla.

Jos päättäjien, yrittäjien ja kansan arvomaailma on terve, myös kapitalismilla on mahdollisuus pysyä kohtuuden rajoissa. Silloin myös lähes kaikki valtiontoiminnot voidaan yksityistää tai muuttaa yhteiskunnalliseksi yritystoiminnaksi.

Jos politiikkojen, pankkiirien ja isojen yritysten johdon arvomaailma olisi ollut hyvä viime vuosikymmenet, kuinka erinomaisesti asiamme saattaisivatkaan nyt olla. Ilman omaa ahneutta yritykset jakaisivat voitoista enemmän työntekijöille, pankit eivät riistäisi asiakkaitaan eivätkä tekisi liian riskialttiita sijoituksia, valtiovalta päättäisi asioista kansan parhaaksi. Näin koko yhteiskunta pitäisi parempaa huolta itsestään. Tällainen yhteiskunta menestyisi materiaalisesti ja olisi myös henkisesti terve. Se olisi UAD-yhteiskunta.

Utopiaa?

Nykyinen hallintomallimme ei ole ainoa malli. Maailmassa on monia erilaisia hallintomalleja, kuten yhden tai kahden puolueen maita (Kiina ja USA), diktatuureja, kuningaskuntia ja monia erilaisia demokraattisia malleja. Ruotsissa ei äänestetä yksittäistä kansanedustajaa vaan puoluetta. Äänet saaneet puolueet päättävät, ketkä edustajat lähetetään eduskuntaan. On myös hyvä muistaa, että kaikki maailman hallitussysteemit ovat aikanaan kaatuneet. Antiikin Rooman keisarit, Egyptin faaraot, kommunismi ja monet muut hallitusmallit ovat vajonneet historian hämyyn. Näin tulee käymään myös nykyiselle demokraattiselle mallille.

Saattaa kuulostaa utopistiselta ajatukselta, että voisimme luoda uuden hallitusmallin. Mutta Kiinan muuttuminen kommunismista kapitalistiseksi, Neuvostoliiton romahdus, Baltian ja muiden itäblokin maiden itsenäistyminen, Euroopan yhdistyminen (ja mahdollinen tuleva hajoaminen) sekä arabikevät ovat esimerkkejä viime vuosina tapahtuneista isoista muutoksista maailmassa. Jos nuo maat ovat voineet muuttaa suuntaansa, miksei muutos olisi mahdollinen myös Suomessa?

Arabikevät on hyvä esimerkki myös siitä, että jos uusien hallitsijoiden arvomaailma ei ole terve, mikään ei tule muuttumaan. Kaikissa noissa maissa kansa unohdettiin heti vallankumouksen jälkeen. Uudet johtajat taistelevat vallasta aivan samalla lailla kuin edeltäjänsä. Pysyvä muutos syntyy ainoastaan silloin, kun maan johdolla on hyvä arvomaailma ja se hallitsee ilman aatteiden, politiikan ja uskonnon vaikutusta.

Uuden hallitusmallin lanseeraaminen Suomessa voisi olla yllättävän helppoa. Olemme pieni maa, jossa asuu homogeeninen, hyvin koulutettu ja lainkuuliainen kansa. Meillä on vähän ääriryhmiä, poliittisesti olemme kaikki lähes samalla keskilinjalla, emmekä ole fanaattisen uskonnollisia. EU:hun liittyminen oli iso päätös, mutta mukauduimme uusiin sääntöihin ja lakeihin nopeasti. Näin tulisi käymään myös UAD-mallin kanssa. Suomi voisi olla suunnannäyttäjä koko maailmalle.

Iltasanomat raportoi pääministeri Jyrki Kataisen vuoden 2013 uudenvuodentervehdyksestä seuraavasti: Suomessa on meneillään suuri henkinen muutos. Pääministerin mielestä suomalaiset kaipaavat yhä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja ja valinnanvapautta. Uudistuksia on tehty perinteisesti auktoriteettien sanelemana, mutta enää ylhäältäpäin sanelu ei Kataisen mukaan toimi. Hän muistuttaa, että ihmiset sitoutuvat muutoksiin paremmin, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin. Enää ei koeta oikeana, että joku ylhäältä tekee elämäämme koskevia keskeisiä valintoja puolestamme. Holhouksen sijaan haluamme olla oman elämämme päättäjiä, silloin kun siihen on valmiudet.

Johtamisen tulee olla entistä enemmän suuntaviivojen asettamista, mahdollisuuksien luomista sekä ihmisten ja yhteisöjen kannustamista oman tulevaisuutensa rakentamiseen ja vastuun kantamiseen. Enää ei ole olemassa yhtä yhteistä kansakunnan unelmaa vaan yhtä monta unelmaa kuin on ihmisiäkin. Päätöksentekijöiden on sopeuduttava tähän ja löydettävä polkuja, joilla ihmisten yksilöllistyvät toiveet, tarpeet ja toiminta voidaan kanavoida myös koko Suomen hyväksi.

Kataisesta uudistusten moottorina toimivat ihmiset itse. Se edellyttää kuitenkin sitä, että luodaan ilmapiiri, jossa kansalainen uskaltaa laittaa itsensä peliin, yrittää ja kokeilla, epäonnistuakin ilman totaalista tuomiota.

Tämä on sitä poliitikkojen höpinää, jota heillä ei ole koskaan tarkoituskaan toteuttaa, mutta tietämättään Katainen loi täydellisen mainostekstin UAD-mallille. UAD-yhteiskunnassa ei holhota, ei käskytetä ylhäältä alaspäin, suodaan valinnanvapaus, ihmisiä ja yhteisöjä kannustetaan rakentamaan oma tulevaisuutensa ja kantamaan vastuuta.

Maan ja kansalaisten voimaantuminen

Suomen kansan on löydettävä voimavaransa uudelleen. Suomesta on EU:n myötä tullut vain yksi osavaltio isossa kokonaisuudessa, ja olemme menettäneet oman identiteettimme. Otamme nöyrinä vastaan EU:n byrokraattien komentelun. Tämä on syönyt jo ennestään heikkoa itsetuntoamme.

Voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään, voimaa ei voi antaa toiselle. Mutta halutessaan valtiovalta voi luoda hedelmällisen maaperän sen löytämiselle. Yleisesti ottaen valtiot eivät halua voimaantunutta kansaa, koska mikään ei ole kiusallisempaa kuin omasta voimastaan tietoiset kansalaiset. Valtiovalta haluaa kansalaistensa olevan heikkoja ja puoliunessa, jotta heitä on helppo hallita. Valtiovalta ei siedä sitä, että sen toimet kyseenalaistetaan. Veneen heilutus voi johtaa vallankumoukseen, kuten useissa maissa viime aikoina on käynyt. Monet arabimaat ovat polkeneet kansalaistensa oikeuksia vuosituhansia, mutta vihdoinkin niiden kansalaiset ovat alkaneet voimaantua, ja nyt näemme sen tuloksen.

Wikipedia määrittelee voimaantumisen käsitteen seuraavasti: Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee olevansa sisäisesti vahva sekä tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Siihen liittyy vahva vastuullisuus omasta kehittymisestä sekä halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää ja katsoo oikeaksi.

Voimaantunut yksilö pitää huolta itsestään ja lähimmäisistä sekä yhteiskunnasta. Voimaantuneet yksilöt luovat voimaantuneen kansan ja voimaantunut kansa luo voimaantuneen maan. Tällainen maa on terve ja menestyy. Emmekö juuri nyt tarvitse nimenomaan voimaantunutta Suomea? Voimaantunut Suomi voisi auttaa meitä selviämään tulevaisuuden haasteista niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Eikö ole aika, että myös sinä voimaannut?

Sisäinen palo ja yhteen hiileen puhaltaminen

Miten hyvä maa Suomi voisikaan olla, jos sitä johtaisi ryhmä ammattilaisia, joille maan hallinto ja kansan etujen vaaliminen olisi kutsumusammatti? Tällaisia henkilöitä on paljon jo nyt töissä valtiolla. Heitä löytyy myös kaikista yrityksistä. He ovat se hiljainen harmaa massa taustalla, joka tekee tunnollisesti oman ja vähän muidenkin työn. Mutta kunnian siitä omivat ison egon omaavat pomot.

Kun koko kansa puhaltaa samaan hiileen, kaikki on mahdollista. Vastaukset löytyvät kuin itsestään jopa todella vaikeisiin haasteisiin. Jos jokainen suomalainen tukee Suomen kehitystä, Suomi tulee pärjäämään, oli se itsenäinen tai EU:n jäsen. Riitelyn energia, jolla meitä nyt johdetaan sekä Suomen että EU:n tasolla, ei voi luoda mitään muuta kuin lisää riitelyä ja epäharmoniaa.

Pääministeri Katainen sanoi osuvasti UAD-hengen mukaan: Meillä suomalaisilla on tapana osata kantaa vastuuta ja toimia päättäväisesti, kun on toiminnan paikka. Tästä meillä on näyttöjä ja tästä olemme olleet aina terveen ylpeitä. Tälle suoraselkäiselle suomalaiselle vastuullisuudelle on nyt taas käyttöä. Tarvitsemme vähemmän puhetta ja enemmän tekoja ja yhteen hiileen puhaltamisen henkeä.

Naiivia?

Kaikki tämä puhe arvoista, hyvyydestä ja uudenlaisesta menestyksestä saattaa kuulostaa naiivilta toiveajattelulta. Ehkä se onkin toiveajattelua. Tähän mennessä olemme yrittäneet parantaa maailmaa ja auttaa Suomea ja sen teollisuutta väkisin laeilla, määräyksillä, menoleikkauksilla, veronkorotuksilla, verohuojennuksilla, yritystuilla ja erilaisilla taloudellisilla kikoilla ja muilla tuhansilla keinoilla. Mutta ne eivät ole auttaneet vaan vain pahentaneet tilannetta. On ehkä aika unohtaa kaikki nuo moneen kertaan käytetyt vanhat keinot ja kokeilla jotain uutta.

”Me yritimme sitä teidän keinoin, eikä se toiminut. Kokeillaan jotain uutta.” –Simon Anholt

On aika kokeilla uutta hallitusmallia, hyviä arvoja, aitoutta, hyvyyttä, naiiviutta, uskoa, puhtautta, rehtiyttä, rehellisyyttä, yhteistyötä, suomalaisuutta ja sisua. Tarkoitus ei ole hurahtaa johonkin kukkaisajatteluun ja hyvyyden hurmioon, vaan johtaa maata järkevästi maalaisjärjellä kuin isoa kansainvälistä yritystä. Voisiko Suomi menestyä pehmeillä arvoilla kovassa ja raadollisessa maailmassa? Uskon vakaasti, että menestyisimme niiden avulla huomattavasti paremmin kuin nyt.

UAD-mallin käyttöönotto voi tapahtua yllättävän nopeasti ja helposti jos vain ymmärrämme, mikä elämässä on tärkeää ja mihin suuntaan Suomea tulee luotsata. Me kansalaiset voimme ottaa vastuun maamme suunnasta. Haluammeko jatkaa tätä itsetuhoista polkua vai haluammeko löytää uudelleen terveen arvomaailman ja uudenlaisen menestyksen?

Joku saattaa sanoa, että jos me alamme toimia rehellisesti terveiden arvojen mukaan, niin muut valtiot tulevat käyttämään meitä hyväkseen. Hyvyyttä ja rehellisyyttä ei pidä tulkita heikkoutena. Itse asiassa, oli kyse henkilöstä, yrityksestä tai maasta, niin omaa rehellistä polkua pitkin kulkeminen antaa aivan erilaista voimaa kuin epärehellisyys. Maat, yritykset ja yksilöt, jotka toimivat epärehellisesti, heikentävät itseään.

Lopuksi

Missä on se todellinen hyvinvointi, menestys ja onnellisuus, jota olemme odottaneet? Teemme enemmän töitä kuin ennen, stressitasomme on huipussaan ja voimme pahoin. Olemme sairaita henkisesti ja fyysisesti. Syömme mielialalääkkeitä kuin karamelleja. Yli miljoona suomalaista kärsii unettomuudesta, joka johtuu jatkuvasta työkiireestä, stressistä ja kulutushysterian paineesta. Valtaosa hyvinvoinnistamme on näennäistä, perustuen lähinnä rahaan, turhaan tavaraan ja muuhun materiaan. Maksamme henkisesti kovan hinnan materiaalisesta hyvinvoinnistamme.

Meidän on löydettävä uudelleen se sisu ja periksiantamattomuus ja yhteistyöhalu, jotka meillä oli rakentaessamme uuden Suomen sodan raunioista. Jotta voimme luoda Suomelle hyvän tulevaisuuden, meidän on aloitettava puhtaalta pöydältä uudella arvopohjaisella hallitusmallilla uuden. Meidän on omaksuttava uudelleen vanhat kunnon maanläheiset ja ihmisystävälliset arvot, ja meidän on opetettava ne myös tuleville sukupolville. Olemme sitä, mitä arvomme ovat. Tämä on yhtä totta kuin sanonta ”olet mitä syöt”.

On tullut aika tehdä suuri muutos. Jollemme tee sitä nyt, on hyvin epätodennäköistä että tulemme sitä koskaan tekemään. Tai sitten muutos tapahtuu valtavan kaaoksen kautta, kun riistokapitalismiyhteiskuntamme kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Poliitikot ovat kyvyttömiä korjaamaan maailman nykyistä tilannetta. Sama vallanhimoisten politiikkojen kopla jyrää joka maassa. Jos EU muuttuu enemmän liittovaltiomaiseksi, saattaa käydä niin, että EU:n poliitikot tulevat ryöstämään suomalaisten säästöt ja luonnonvarat. Pankkiliittovaltio, josta on ollut puhetta, on ensimmäinen askel tähän suuntaan.

Meidän vastuullamme on uskomattoman hieno maa, hyvät kansalaiset ja puhdas luonto. Se mitä päätämme UAD-mallin suhteen, tulee vaikuttamaan maamme kohtaloon ja siihen, millaisen perinnön annamme tuleville sukupolville. Annammeko heille kaaoksen ja velkavankeuden vai voimaantuneen ja menestyvän Suomen? Se on sinusta kiinni!

Miten tästä eteenpäin? 

Tällä nettisivustolla on maalattu kuva Suomea uhkaavista ongelmista, mutta sivusto ei keskity kertomaan pelkästään uhista vaan tarjoaa myös työkaluja, joilla selviämme tulevaisuuden haasteista. Jokainen vähänkään omaa järkeään käyttävä ihminen tietää, että Suomi ja koko maapallo on kestämättömällä polulla. Vaikka jollain ihmeellä onnistuisimme välttämään pahimmat karikot, siinäkin tapauksessa UAD-hallintomalli on parempi vaihtoehto kuin nykyinen aikansa elänyt yhteiskuntajärjestelmämme. UAD-malli auttaa Suomea pysymään kohtuuden, hyvien arvojen ja menestyksen polulla niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Valtion hallintosysteemin muuttaminen saattaa tuntua lähes mahdottomalta tehtävältä. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla vaikea ja pitkä prosessi. Monet kuningaskunnat ovat muuttaneet hallintomuotonsa perustuslailliseksi monarkiaksi, jossa kuningas on muodollinen päämies. Ne ovat käyneet läpi aivan samanlaisen urakan kuin mistä tässä on kyse. EU:hun liittyminen oli myös vastaavanlainen ponnistus.

Vaikka UAD-mallin lanseeraaminen on tietenkin iso projekti, se voisi silti sujua yllättävän nopeasti ja kivuttomasti. Kyse ei ole epämiellyttävästä muutoksesta, vaan olemme luomassa uutta vakaata pohjaa Suomen menestykselle. Kansa lähtisi varmasti innolla mukaan, koska UAD auttaa kaikkein nopeimmin juuri kansalaisia. Muutoksen vaikutus näkyisi lähes välittömästi kouluissa, työpaikoilla ja ihmisten vireessä yleensä.

Tärkeää on saada mukaan joukko asiasta innostuneita kansalaisia. Henkilöitä, jotka haluavat lähteä viemään UAD-projektia eteenpäin, koska heillä on palava halu olla luomassa uutta parempaa ja terveempää Suomea. Kourallinen myönteisiä asialle vihkiytyneitä yhteiskunnan vaikuttajia saa enemmän aikaan kuin tuhannet valtiovallalle vihaiset ja katkerat kansalaiset. UAD-malli ei toimi, jos se lanseerataan vihan kautta. Se toimii, kun se luodaan hyvyydellä ja maalaisjärjellä. Ei valtiovallan tai poliitikkojen vihaaminen vaan rakkaus isänmaahan on se voima, jolla uusi menestyvä Suomi nousee.

UAD-mallin lanseeraaminen käytännössä

Kaikessa yksinkertaisuudessaan lanseeraus voisi edetä esimerkiksi näin: Jos netissä ja mediassa käydään tarpeeksi keskustelua UAD-mallista, niin ennemmin tai myöhemmin jokin puolue tai politikointiin kyllästynyt kansanedustaja, ministeri tai joku muu vaikuttaja innostuu asiasta. Tämä henkilö kokoaa vaikutusvaltaisia demokratian kehittämisestä kiinnostuneita kansalaisia, järjestöjä, akateemikkoja, yritysmaailman ja politiikan johtohenkilöitä sekä mediaa pohtimaan uutta hallintomallia. Nämä tahot viimeistelevät uuden mallin pääkohdat, sen jälkeen ideaa rummutetaan mediassa. Jossain vaiheessa valtiovallan on pakko asettaa komitea tutkimaan uuden hallintomallin luomista. Jos UAD-malli on komitean mielestä käytännössä toteutettavissa, sen jälkeen tehdään isompi selvitys jossa mietitään kaikki yksityiskohdat mahdollisimman pitkälle. Tämän jälkeen malli esitellään kansalle, ja aikanaan se menee kansanäänestykseen.

Jos kansa valitsee uuden mallin, ensimmäiseksi pitää tehdä perustuslakia koskevat muutokset ja hallintosysteemin muuttaminen ei-poliittiseksi. Tämän jälkeen voi kaikessa rauhassa muokata koko hallinnon, lait, valtion laitokset, sosiaaliasiat, koululaitoksen, puolustusvoimat ja kaiken muunkin valtion toiminnan uusien ideoiden ja arvojen mukaan.

Tarkoitus on järkeistää koko hallintovallan toiminta. Tätä varten perustetaan kunkin alan asiantuntijoista sekä kansalaisista koottuja komiteoita tutkimaan hallintovallan eri osa-alueita. Uudet ideat ja ehdotukset ovat netissä kansalaisten nähtävissä ja kommentoitavissa. Näin kaikki halukkaat voivat osallistua uuden hallintomallin kehittämiseen. Kun komiteat saavat työnsä loppuun, ne esittelevät ehdotuksensa kansalle, minkä jälkeen kansa äänestää niistä.

Kun uusi malli otetaan virallisesti käyttöön, nykyiset kansanedustajat, ministerit ja hallituksen virkamiehet jakavat asioiden hoidon siirtymäkauden yli. Näin takaamme, että valtiovallan toiminta ei häiriinny missään vaiheessa. Ne nykyiset poliitikot ja virkamiehet, jotka täyttävät uuden hallintomallin pätevyysvaatimukset, voivat luonnollisesti hakea myös uuden virkamieshallituksen virkoja.

Uusi, parempi tulevaisuus voisi lähteä käyntiin näin kivuttomasti. Mutta koska kyseessä on isojen valtion instituutioiden muokkaaminen uuteen uskoon, prosessi tulee kestämään monia vuosia. UAD-mallissa ei hätäillä, vaan asiat mietitään takkaan. Tärkeimpien päätösten tekeminen annetaan kansalaisten tehtäväksi.

Suuntaa antava

Tässä kirjassa on esitetty vain suuntaa antava idea siitä, millainen UAD-hallitusmalli saattaisi olla. Yksityiskohtien miettiminen tulee olemaan asiantuntijoiden ja halukkaiden kansalaisten vastuulla. Kirjan päätarkoitus on sysäistä pallo pyörimään.

Mitä enemmän UAD-mallista pidetään meteliä netissä ja mediassa, sitä nopeammin alkaa tapahtua. Tarvittaessa voimme perustaa puolueen tai tehdä kansalaisaloitteen asian edistämiseksi. Keinoja on monia. Se miten UAD lähtee käyntiin, ei ole niin tärkeää kuin se että se lähtee.

Halutessasi voit lähettää tietoa UAD-mallista omalle kunnan- tai kaupunginvaltuutetullesi, kansanedustajallesi, lääninhallitukselle ja eri ministereille. Osoitteet löydät googlaamalla. Voit kirjoittaa esimerkiksi näin: Hyvä xx, toivon että valtiovalta asettaa asiantuntijoista ja kansalaisista kootun komitean tutkimaan UAD-hallintomallin mahdollista lanseeraamista Suomessa. Tietoa UAD-mallista löytyy sivustolta www.suomenystavat.org. Kunnioittavasti xx.

Apua löytyy

Jos päätämme lanseerata uuden hallintomallin, meidän ei tarvitse tehdä sitä yksin. Ongelmana tulee olemaan enemmänkin runsauden pula asiantuntijoista. Suomi on täynnä älykkäitä eri alojen osaajia, jotka ovat pohtineet yhteiskunnallisia asioita koko elämänsä. Uuden hallitusmallin kehittäminen on niin ainutlaatuista, että saisimme kaikki haluamamme kotimaiset ja kansainväliset ammattilaiset talkoisiin mukaan.  Tuhannet koulutetut henkilöt janoavat mahdollisuutta päästä käytännössä toteuttamaan omia ideoitaan paremman maailman hyväksi

On tärkeää antaa asiantuntijoiden lisätä omat hyvät ideansa UAD-malliin. Tärkeää on myös, että kaikki takovat samaa rautaa, oli valittu suunta sitten mikä tahansa. Vain aika tulee kertomaan, mitkä asiat toimivat UAD-mallissa ja mitä asioita pitää hioa lisää. UAD-malli on joustava ja oppiva. Jos sen annetaan kasvaa vapaana, tarvittaessa se korjaa itse suuntaa. UAD-yhteiskunta tulee kasvamaan itsestään yhä paremmaksi ja terveemmäksi ja siten luo aina vain enemmän hyvinvointia, vapautta ja menestystä.

Tuhon tie

Emme huomaa, että yhteiskunta käyttää meitä hyväkseen. Se ei tee sitä pahuuttaan, vaan koska nykysysteemin oletusasetus on, että kansa on virkakoneiston palvelija, vaikka asian pitäisi olla päinvastoin. Valitsemme johtajiksemme vuodesta toiseen samoja valheita suoltavia ammattipoliitikkoja, jotka ajavat meidät yhä syvemmälle tuhon tielle. Taistelemme vallasta, rahasta, raaka-aineista, sodimme, riitelemme, ahnehdimme ja tuhoamme luontoa ja eläinkuntaa. Ymmärtäisin tämän järjettömyyden, jos eläisimme keskiajalla. Mutta että vielä tällä vuosituhannella ja näinkin sivistyneinä jatkamme varman tuhon polulla. Olemme kuin sopulilauma, joka sokeasti menee johtajansa perässä kallionkielekkeen yli.

Suurin valhe, jonka päättäjät haluavat sinun uskovan on se, että kansalaiset eivät voi mitään heidän vallalleen. Näytä, että voi! Toivon sinun omalla tavallasi tönäisevän UAD-ideaa eteenpäin. Kyse on paljon enemmästä kuin vain Suomen kohtalosta. Se mitä sinä päätät tehdä tässä asiassa, voi vaikuttaa koko maapallon kohtaloon. Meidän on yhdessä ainakin yritettävä saada maapallo takaisin järjen tielle ennen kuin on liian myöhäistä. Me suomalaiset voisimme olla tämä järjen ääni!

UAD-malli on erittäin käytännönläheinen, helposti toteuttavissa oleva maalaisjärjellä suunniteltu hallintomalli. Siinä ei ole mitään outoa. Ainoa outo asia on, että sitä ei ole toteutettu aiemmin.

”Voimakkaampi kuin maailman poliitikkojen voima on idea, jonka aika on tullut.”