Uncategorized

WORLD PEACE 2.0 PDF

World Peace and the UN reform PDF HERE… This PDF will give you the whole idea and also the FAQ section.

Zusammenfassung

Neue wertorientierte Demokratie – NWD – stellen Sie sich eine Welt ohne Politiker vor! NWD ist eine neuartige Regierungsform, die wir in Finnland und im Rest der Welt schaffen möchten. Sie folgt keiner politischen Ideologie, keinem Religion oder irgendeiner Bewegung….

Summary

New Value-based Democracy – NVBD – Imagine the world without politicians! NVBD is a new model of government for Finland and other countries around the world. Democracy, which is not based on any political or religious ideology or any other -ism, but common sense,…

Resumo

Nova Democracia à base de Valores – NVD – Imagine um mundo sem os políticos! NVD é um novo modelo de governo para a Finlândia e outros países ao redor do mundo. Uma democracia, que não se baseia em qualquer…

Raimo E.O. Stenbergin terveiset…

(Artikkelin PDF e-kirja löytyy täältä…  ) Hyvät Ystävämme ja Te, muinaisen Perinnekilta Pragma ry:n neuvottelukunnan (2005) Veljet, Antti, Lasse, Markku, Timo ja Toivo sekä sähköpostin tavoittamattomissa oleva Asko ynnä Osmo. Päivitin Juhannuksena, nettini kotisivulle (www.kolumbus.fi/pragma) viimeisintä’ (1.6.16 ) versiota vakavasta vakavasti…

Tietokirjailija R. E. O. Stenbergin kirjoitus…

Hyvät Sukulaisemme, eräät Kumppanimme, Ystävämme ja   Tuttavamme täällä ja siellä Lähetän teille tiedoksi Valtakunnan kärkiorganisaatioille ja -hahmoille lähettämäni toisioviestin “vakavasta vakavasti” painotettuna ILMOITUKSENA ja PALJASTUKSENA. Se, miksi sen heille  vielä lähetin, se selviää saatekirjoituksen lopusta… ja ehdotuksesta SAT-prosessista, jollainen meidän olisi hyvä…

iLMOITUS- JA PALJASTUSVIESTI SUURELLE SEURAKUNNALLE‏

Hyvät tämän viestin Vastaanottajat! Viesti on tällä kerralla tarkoitettu tiedoksi ”suurelle seurakunnalle, eli kaikille maamme kansalaisille – ja erityisesti Suomen Ystäville.      Piilokopioina se klikataan laajasti lehdistöllemme, jonka eräänä tehtävänä on tiedonvälitys yhteiskunnallemme, mm. uutisina, mielipiteinä, artikkeleina, haastatteluina, yms…     …

Ilmoituksia ja paljastuksia yhteiskuntamme nykytilanteesta…

Ilmoituksia ja paljastuksia yhteiskuntamme nykytilanteesta, sen perimmäisestä syystä, korjaavista ja parantavista hoito- ja kuntoutustoimista – “hoiku-projekteisa”. Hyvät Ystävämme Tasavallan presidentin kansliassa, eduskunnassa, sen valiokunnissa, valtioneuvostossa ministeriöineen, poliittisissa puolueissa, talouselämässä, ay-liikkeissä, arvo- ja kasvatusyhteisöissä. Ehkäpä tähän puhutteluumme voisi liittää myös ystävämme…

Why do we let other people tell us what to do?

From Bill Bonner, Chairman, Bonner & Partners: We have been disappointed with political ideas and theories of government. They are nothing but scams, justifications, and puffery. One tries to put something over on the common man… the other claims it…

ARVOISA KULTTUURIVÄKI

ARVOISA KULTTUURIVÄKI, sivistyksellisine, kasvatuksellisine ja uskonnollisine arvoyhteisöineen, laitoksineen sekä järjestöineen. Kuulukoon kulttuuriväkeen tässä yhteydessä myös maamme lehdistö ja sähköinen media. Kirjalahja maamme KULTTUURIVÄELLE – ja samalla “väen” kautta koko yhteiskunnallemme. Lähetän tällä saatteella Teille lokakuussa 2015 toisena painoksena päivittämäni verkkojulkaisun…