Blog

Elämää tarvesokkeloissa

Suurin osa ihmisistä elää ja seikkailee materialistisen arvomaailman tarvesokkeloissa. Hän on kadottanut elämisen mielekkyyden ja ihmisyyden identiteetin. Hän on henkisesti eksyksissä. Hän ei lainkaan tiedosta sitä miksi elää ja on olemassa, mihin toiminnallaan pyrkisi eikä sitä, mitä elämässään todella tavoittelisi.

Ranskalainen kirjailija Alexis Carrell kirjoittaa tästä “elämän ikuisissa laeissaan” osuvasti: “Olemme kääntäneet selkämme puille, kukille, veljillemme eläimille ja sille ihanalle laaksolle, jossa aamuautereessa joskus enkelit käyskentelivät rinnallamme. Tyydymme ole- maan häviävän pieniä mikrobeja, jotka viettävät surkeata varjoelämää maailmankaikkeuden ammottavassa tyhjyydessä harhailevalla tomuhiukkasella. Olemme muukalaisia tässä salaperäisessä kaikkeudessa, jossa ilomme, kaipuumme ja tuskamme ei koskaan herätä vastakaikua ja josta kaikki henki on suljettu pois.”

Meillä on noustu viime vuosikymmenet puuhun väärin päin ja edetty juuria kohti. Näin ihmisyyden perusasiat ovat unohtuneet ja taloudellista arvoista on tullut ainoa väline Sammon taontaan. Ei ihme, että ihmiset voivat huonosti niin kotona kuin työyhteisössä. Työssä jaksaminen puhuttaa ihmisiä nykyään niin paljon ja eläkkeelle pääsyä odotetaan kuin kuuta nousevaa…

Taloudellisista tavoitteista on tullut ainoa arvo yrityksissä, muut arvot, kuten henkilöstöstä huolehtiminen ja yritysten henkinen hyvinvointi on jäänyt toisarvoiseksi tai kokonaan unohdettu. Ei ihme, ettei henkilöstö motivoidu ja tee intohimolla töitä vaikka taitoa olisi. Omaa energiaa käytetään sitten vapaa-ajalla kaikenlaisiin harrastuksiin ja työstä on tullut pakkopullaa, joka tarjoillaan aina samalta lautaselta samalla tavalla.

Työssä jaksaminen perustuu tavoitteiden lisäksi jokaisen henkilökohtaiseen henkiseen kuntoon, fyysiseen kuntoon ja sosiaaliseen kuntoon sekä myös taloudelliseen kuntoon. Siksi olisi elintärkeää tarkistaa yritysten henkinen hyvinvointi ja kukin tykönään miettiä millainen henki meidän yrityksessä vallitsee, tekevätkö kaikkia sitä työtä mitä haluavat, toimiiko tiimityöskentely ja arvostanko ja kiitänkö henkilöstön aikaansaannoksia., olenko itse käskijä vai ohjaaja.

Tärkein yhdistävä tekijä työn ja oma innostuminen, ovat arvot. Ihminen tekee valinnat oman sisäisen arvomaailman kautta- usein tietämättään. Jos yrityksen arvot ja oma arvomaailma eivät kohtaan, niin raskasta on pitemmän päälle eikä työssä viihtymisestä voida enää puhua

Kun alamme rakentaa uudenlaista yrityskulttuuria, jossa yrityksen arvomaailma on toisenlainen kuin nyt, niin meidän on huomioitava uusia monimuotoisia – ja monitasoisia ajatus – ja toimintamalleja. Ei riitä vain yksi johtamismalli, vaan ihmisiä ja asioita on käsiteltävä kokonaisuuksina. Siksi yksilön ja sen tarpeiden ymmärtäminen ja tiedostaminen on kaiken a ja o.

Koska työyhteisö on parhaimmillaan toimintaa, jossa jokaisen erinomaisuudet laitetaan toimintaa. Se on kuin suuri orkesteri, jossa on erilaisia instrumentteja jotka soittavat taidokkaasti yhteen. Orkesterilla on aina johtaja joka on ohjaaja ja tarkkailija, että kaikki toimii niin kuin on opittu ja harjoiteltu. Samoin yritys tarvitsee johtajan kokoamaan sen parhaaseen suoritukseen

Johtajalta vaaditaan kokonaisuuksien hallintaa ja ymmärrystä, hän on suunnannäyttäjä, tukija, tarkkailija ja ohjaaja, joka muodostaa toimivan kokonaisuuden. Hän on avoin kuuntelija, joka tekee valinnat ja ratkaisut myös henkilöstön eettisistä näkökannoista.
Talous ja tuottavuus on taas luonnollinen seuraus valinnoista. Taloudellinen tulos syntyy tavallaan sivutuotteena, jos  muut asiat ovat yrityksessä kunnossa.. Silloin yritys on myös sisäisesti rikas ja eheä

Kaiken muutoksen on kuitenkin ensin lähdettä meistä itsestämme. Muuttamalla itseämme – maailmakin muuttuu. eop

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

Comment Spam Blocking by WP-SpamShield