Summary, Resumo, Zusammenfassung, Tiivistelmä

Summary of the New Value-based Democracy – NVBD here…

Resumo Nova Democracia à base de Valores – NVD here…

Zusammenfassung Neue wertorientierte Demokratie – NWD here…

 

Tiivistelmä suomenkielellä.

Uusi Arvopohjainen Demokratia – UAD – Kuvittele Suomi ilman poliitikkoja!

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

UAD-mallin perusteesi perustuu väittämään, että Suomen ja koko maailman ongelmat piilevät pitkälti poliittisessa hallintomallissa sekä ihmisten alati huononevassa arvomaailmassa.

Nykyisen poliittisen hallintosysteemin korjaaminen on liian myöhäistä. Kaikki korjausyritykset tekevät sitä vain sotkuisemman. On aika luoda uusi, terve ja oikeudenmukainen hallintomalli.

Koulutuksen avulla voimme muuttaa päättäjien, yrittäjien ja kaikkien kansalaisten arvomaailma takaisin terveeksi. Mitkään uudistukset eivät tule tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin arvomaailmamme on huono.

Suomessa on monia hyvää tarkoittavia henkilöitä ja organisaatioita, joilla on ideoita maamme ongelmien korjaamiseksi – miten lisätä kestävää kehitystä, luonnonsuojelua, vapautta ja demokratia – mutta niiden läpi saaminen on kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan. Tämä johtuu siitä, että nykyisen hallintomallin oletusasetus on vastustaa lähes kaikkea uutta, etenkin jos se uhkaa isoa rahaa tai vallanpitäjien valtaa. Iso raha ja puolueet tulevat aina ensin, kansa viimeisenä.

Jos silloin tällöin jokunen yksittäinen idea onnistuu pääsemään läpi, iso kuva ei muutu miksikään. Tietysti kaikki parannukset ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta ne eivät korjaa ongelmien perimmäistä syytä: hallintomallin oletusasetuksia.

Jos korjaamme ongelman ytimen, valtiovallan oletusasetuksen, silloin meillä on paljon parempi mahdollisuus luoda jotain järkevää. Valtiovallan oletusasetuksena on oltava kansalaisten hyvä ja järkeen perustuva hallinta.

Nykyisen poliittisen hallintosysteemin korjaaminen on liian myöhäistä. On aika luoda uusi, terve ja oikeudenmukainen hallintomalli. Mitkään uudistukset eivät tule tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin valtiovallan oletusarvo perustuu puoluepolitiikkaan, rahan ja isojen egojen valtaan.

On korkea aika TEHDÄ jotain rohkeaa, jotain jota ei ole vielä koskaan tehty. Mitä ideoita sinulla on uuden toimivan mallin rakentamiseksi?

Meillä on vaihtoehto: joko tulla järkiimme nyt, kun asiat ovat vielä edes jotenkin kasassa, tai vasta sitten, kun kaaos ja lama kaatuvat rytinällä päälle. Suomineito on sairas, menossa teholle, kohta koomassa!

UAD-mallin esittely lyhyesti

UAD-malli ei perustu mihinkään poliittiseen aatteeseen tai uskonnolliseen ideologiaan. Se on täysin neutraali hallintomalli, jonka pohjana on arvopohjainen demokratia. Sen pääperiaate on palvella Suomen kansaa, ei poliittisia puolueita tai isoa rahaa. UAD-mallissa valta ja vastuu ovat kansalla!

UAD-malli ei perustu mihinkään poliittiseen aatteeseen tai uskonnolliseen ideologiaan. Se on täysin neutraali hallintomalli, jonka pohjana on arvopohjainen demokratia. Sen pääperiaate on palvella Suomen kansaa, ei poliittisia puolueita tai isoa rahaa. UAD-mallissa valta ja vastuu ovat kansalla!

Hallinto: Kaikki nykyisen hallintomallin ministeriöt ja osastot ovat mukana UAD-mallissa. Suurin ero nykyisen hallintomallin ja UAD-mallin välillä on se, että kansanedustajat ja ministerit eivät enää ole poliittisia virkoja. UAD-mallissa hallituksen jäsenet ovat hyvin koulutettuja, ei-poliittisia alansa ammattilaisia.

Arvot: Arvot ohjaavat valintojamme. Arvot luovat tulevaisuutemme. Tämän päivän arvovalintasi rakentavat sinun, perheesi ja koko maan tulevaisuuden. Valtiovallalle luodaan uudet arvot, joiden mukaan se toimii. Uusia arvoja opetetaan kouluissa ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kun arvomaailmamme muuttuu, maailmamme muuttuu!

Hallitus: Kansanedustajat ja ministerit valitaan ansioluettelon ja kokemuksen perusteella. Näin hallitusta johtaa joukko todellisia hallinnon ammattilaisia.

Päätöksenteko: Ministerit ja kansanedustajat äänestävät keskenään päätöksistä. Kukaan ei pääse yksin päättämään mistään tärkeästä asiasta.

Suora kansanäänestys: Mahdollisimman monissa etenkin isommissa päätöksissä käytetään suoraa kansanäänestystä. Mutta kansan ei tarvitse olla päättämässä kaikista asioista.

Kansan veto-oikeus: Kansalla pitää olla mahdollisuus veto-oikeuteen, jos se ei hyväksy jotain hallituksen päätöstä, lakia tai sopimusta. Veto-oikeus toimii kansalaisaloitteen kautta.

Kansalaisaloite: UAD-mallissa on kaksi erilaista kansalaisaloitetta. Nykyinen käytäntö, jossa kerätään 50 000 nimeä ja eduskunta äänestää aloitteen hyväksymisestä, pysyy ennallaan. Toinen kansalaisaloitte on suoraan kansanäänestykseen menevä aloite. Jotta kaikista pienistä asioista ei tulisi kansanäänestystä, tähän aloitteeseen joutuu keräämään vaaditaan esim. 100 000 nimeä.

Kansalaisneuvosto: Jos on tarvetta valvoa demokratian toteutumista ja valtiovallan toimintaa, voimme ottaa käyttöön kansalaisneuvoston. Sen jäsenet valitaan arvalla täysi-ikäisistä kansalaisista vuodeksi kerrallaan. Neuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ruotimaan hallituksen toimia.

Demokratia: Suora kansanäänestys, kansan veto-oikeus, kansalaisaloite ja kansalaisneuvosto takaavat demokratian toimimisen huomattavasti paremmin kuin nykyinen demokratian illuusio, jossa nyt elämme.

Äänestys: Kaikki äänestykset toteutetaan internetin kautta. Näin äänestys tehdään helpoksi ja äänestysprosentti nousee korkeaksi, koska kansalaiset pääsevät päättämään itselle tärkeistä asioista.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta: Mahdollisimman monet valtion ja kuntien laitokset ulkoistetaan yhteiskunnallisiksi yrityksiksi. Näiden yritysten tarkoitus on tuottaa voittoa, mutta niin että sen tuottaman palvelun hinta pysyy kuluttajalle mahdollisimman kohtuullisena. Voitot investoidaan hyödyntämään yhteiskuntaa. Yrityksiä johdetaan uusien arvojen pohjalta.

Kansalaispalkka: Kansalaispalkan vastineeksi työikäiset ja työhön kykenevät työttömät, pakolaiset sekä muut valtionetuja nauttivat maahanmuuttajat työskentelevät yhteiskunnallisissa yrityksissä (esimerkiksi jätehuollossa, kierrätyskeskuksissa tai puistojen ylläpidossa).

Osallistuva yhteiskunta ja yhteisöllisyys: Kansalaisia kannustetaan ottamaan vastuu omasta yhteisöstään. Heille annetaan vapaammat kädet luoda siitä omannäköisensä. Heitä kannustetaan perustamaan osuuskuntia, vaihtotaloutta, ekologisia elämätapoja sekä sosiaalisia yrityksiä, jotka hyödyttävät yhteisöä. Vanhemmille annetaan suurempi mahdollisuus osallistua koulutoimintaan. Kaikki tällainen toiminta hitsaa yhteisöä yhteen tehden siitä turvallisemman, terveemmän ja menestyvämmän yhteisön.

Vapaus: Yksi UAD-mallin peruspilareista on vapaus. Mitä enemmän kansan arvoperusta paranee, sitä enemmän vapautta kansalle annetaan. Emme voi heti antaa liikaa vapautta, koska ihmiset käyttäisivät sitä väärin hyväkseen. Turhat lait ja säännöt poistetaan yrittämisen ja elämän kaikilta osa-alueilta ja ihmiset saavat enemmän vapautta muokata elämästään oman näköisensä.

Muutos: Kaikki muutos lähtee yksilöstä. Arvovallankumous täytyy tapahtua ihmisten mielissä, ei barrikadeilla. Näin mullistavan muutoksen yhteydessä voimme päivittää kaikki muutkin asiat. Turhat lait poistetaan ja järkiperäistetään. Valtion ohjelmat, avustukset ja tuet tutkitaan ja tarpeen mukaan korjataan. Hallituksen instituutiot käydään yksitellen läpi ja kaikki turha ja päällekkäisyydet poistetaan. Terveydenhuolto, ministeriöt, puolustusvoimat ja kaikki muut valtion alaisuudessa olevat instituutiot muokataan ajan kanssa täysin uuteen uskoon.

Koululaitos: Se on avainasemassa niin Suomen tulevaisuuden kuin kansalaisten arvomaailman suhteen. Se on uudistettava aivan uuteen uskoon, niin että sieltä tulee henkisesti ja fyysisesti terveitä, elämäänsä tyytyväisiä, oman polun pään löytäneitä, tasapainoisia, itsevarmoja, sekä etenkin hyvän arvomaailman ja korkean itsetunnon omaavia nuoria.

Demokratian toteutumien: UAD-yhteiskunnassa kansalaisia kannustetaan osallistumaan yhteiskunnan toimiin monin eri tavoin. Suora kansanäänestys, kansan veto-oikeus, kansalaisaloite ja kansalaisneuvosto takaavat demokratian toimimisen paljon paremmin kuin nykyinen demokratian illuusio jossa elämme.

Miten sinä voit auttaa? Jotta UAD-malli saadaan kansan tietoisuuteen, on tärkeää saada mukaan joukko asiasta innostuneita kansalaisia. Henkilöitä, jotka haluavat viedä uutta hallitusmalli-projektia eteenpäin, koska heillä on palava halu olla luomassa uutta parempaa ja terveempää Suomea.

Kourallinen myönteisiä asialle vihkiytyneitä yhteiskunnan vaikuttajia saa enemmän aikaan kuin tuhannet valtiovallalle vihaiset ja katkerat kansalaiset. UAD-malli ei toimi jos se lanseerataan vihan kautta. Isänmaan rakkaus on se voima, jolla uusi, menestyvä Suomi nousee.

UAD-malli on erittäin käytännönläheinen, helposti toteuttavissa oleva maalaisjärjellä suunniteltu hallintomalli. Siinä ei ole mitään outoa. Ainoa outo asia on, että sitä ei ole totetuettu aiemin. 

Voimme korjata nykyiset ongelmat vain, jos pystymme koulutuksen kautta muuttamaan päättäjien, yrittäjien ja kaikkien kansalaisten arvomaailman takaisin terveeksi. Ahneus, vallan- ja julkisuuden himo ajavat kaiken normaalin ajattelun yli. Mitkään uudistukset eivät tule tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin arvomaailmamme on sekaisin.

UAD-malli antaa kaikille halukkaille kansalaisille mahdollisuuden päästä mukaan suunnittelemaan täysin uudenlaista hallintomallia, sekä uutta yhteiskuntarakennetta lähes tyhjältä pöydältä. Tämä on todella ainutlaatuista. Viimeksi meillä oli samanlainen tilaisuus vuoden 1918 kapinan jälkeen. 

Nykyinen poliittinen hallintomallimme on tullut tiensä päähän.

Se on palvellut meitä kohtalaisen hyvin. Ennen politiikkaan halusi mukaan henkilöt, joilla oli halu palvella isänmaataan, mutta nykyään mukaan tunkee enimmäkseen henkilöitä, joilla on valtava ego ja ovat narsistisia ja heillä on kuuluisuuden- ja vallanhalu. Suomessa ei ole montaa pyyteettömästi Suomen ja kansalaisten etua ajavaa poliitikkoa.

Poliitikot eivät kykene hallitsemaan nyky-yhteiskunnan erittäin monimutkaisia ongelmia.

Jos maailman viisaimmat ekonomistit eivät tahdo päästä yhteisymmärrykseen, miten voimme olettaa, että monesti yllättävän vähän koulutetut poliitikot pystyvät korjaamaan maailmaa uhkaavat ongelmat?

Mitkä ovat politiikkojen vastaukset kaikki ongelmiin? Pääministerimme Katainen sanoin tammikuussa 2014, “Joudumme tekemään menoleikkauksia ja veronkorotuksia.” Nykyiset johtajamme eivät yksinkertaisesti osaa tehdä mitään muuta kuin leikata kansan etuisuuksia ja korottaa veroja. Ottaen huomioon kansanedustajien ja ministereiden vähäisen koulutuksen ja kokemuksen tason, ei tarvitse ihmetellä, että he eivät osaa tehdä mitään muuta. Maan johtoon pitää saada ammattilaisia amatöörien tilalle.

UAD-hallintomallissa Suomea johdetaan kuin yhteiskunnallista yritystä, jonka päätavoite on tuottaa yhteiskunnalle ja kansalaisille hyvää niin materiaalisella kuin henkisellä tasolla. Erittäin tärkeää on myös, että aivan kuten yksityisellä sektorilla huippupaikkoihin vaaditaan huippukoulutus, samoin myös kaikkiin tärkeisiin hallituksen virkoihin vaaditaan kyseisen viran edellyttämä koulutus sekä korkea yhteiskunta- tai valtiotieteiden tutkinto. Enää ei maan hallitukseen pääsisi mukaan pelkästään sillä meriitillä, että on poliittisesti lahjakas, lööpeistä tuttu naama tai hyvännäköinen ja karismaattinen mediapersoona.

Ottaisiko joku kuljetusalan yritys johtajakseen henkilön jolla ei ole ajokorttia eikä minkäänlaista kokemusta kuljetusalasta tai yrittämisestä yleensä? Tuskin, mutta liikenneministeriksi tällainen henkilö kelpasi mainiosti. Meillä oli liikenneministeri Merja Kyllönen, joka on Wikipedian mukaan istunut Suomussalmen kunnanvaltuustossa vuodesta 2000. Hän oli Kainuun maakuntavaltuuston jäsen vuosina 2004–2011 ja Tradeka-osuuskunnan edustajiston jäsen samoina vuosina. Hän toimi kaksi kautta kansanedustajana. Liikenneministerin pestin hän sai, kun kesäkuussa 2011 Kataisen hallitusta muodostettaessa vasemmistoliitto sai kaksi ministeripaikkaa. Kyllönen sai niistä toisen. Tällä työkokemuksella johdetiin Suomen liikennettä. Muut Suomen ministerit ovat koulutukseltaan ja kokemukseltaan samaa tasoa. Tämä takia Suomi on tuhonkierteessä.

UAD-mallissa päätöksenteon pohjana ovat järkevyys, faktat ja hyvät, terveet perusarvot, jotka pohjautuvat ihmisyyteen ja maalaisjärkeen. Nyt lähes kaikki hallituksen päätökset ovat puoluepoliittisia, joilla pyritään turvaamaan puolueen valta. Jatkuva poliittinen riitely, kädenvääntö, muiden puolueiden esitysten sabotointi, lehmänkaupat, hyvävelikerhot, lobbaus, ison rahan valta, korruptio ja turhat julkkispoliitikot on saatava pois päätöksenteosta. On aika, että päättäjät palvelevat kansaa, ei puolueita ja isoa rahaa. Poliitikot myös sanovat, että hallituksessa päätökset runnotaan läpi. Onko tällaisessa päätöksenteossa mitään järkeä?

Politiikkojen kykenemättömyys

Kaikki valveutuneet kansalaiset tietävät, että Suomi ja koko Eurooppa on kestämättömällä tiellä. Meitä uhkaa mahdollinen suurtyöttömyys ja monia vuosia kestävä vaikea taantuma. On mahdollista, että Suomesta tulee uusköyhä valtio. On täysin mahdollista, että meillä tulee olemaan jopa vaikeampaa kuin esim. Kreikassa on nyt. Suurin syy tähän on meidän politiikkojen kykenemättömyys hoitaa maan asioita.

Tulevaisuus

UAD-mallin kauneus on siinä, että jos meillä ei ole politiikkoja tuhlaamassa verotuloja ja sekoittamassa maan hallitsemista, tällöin koko yhteiskunta pyörii paljon tehokkaammin ja säästämme verovaroja. Jos valtiovalta, yrittäjät sekä työntekijät kaikki puhaltavat samaan hiileen ja työskentelevät yhteisen hyvä eteen, (eikä oman edun eteen, kuten nyt kaikki tekevät) niin koko maan ja yritysten tuottavuus kasvaa huomattavasti.

Nyt koko yhteiskunta toimii kuin rotat tunkiolla. Kaikki valtaapitevät tahot taistelevat leivänmuruista itsekkäinä ja ahneina. Mutta kun työskentelemme tiiminä, saamme paremman tuloksen vähemmällä työllä. Kun ihmiset saavat tehdä heidän unelma työtään, tuntevat olonsa vapaaksi ja itsensä tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa, eikä vain rattaaksi (orjaksi) yhteiskunnan koneistossa, he tekevät ilolla oman osuutensa yhteisen hyvä eteen. UAD-mallin kautta meillä on mahdollisuus toetuttaa demorkatian perusteesi: valtio on kansalaisia varten. 

UAD-mallin toteuttaminen johtaa siihen, että meillä voi mennä ei vain henkisesti, mutta myös materiaalisesti paremmin kuin nyt. Joten UAD-malli ei vähennä meidän vaurautta, vaan lisää sitä ja mikä tärkeintä se auttaa meitä ymmärtämään mikä elämässä on todella tärkeää. Siitä kumpuaa aivan ennenäkemätöntä hyvinvointia, terveyttä ja menestystä meille kaikille.

UAD-malli on erittäin käytännönläheinen, helposti toteuttavissa oleva maalaisjärjellä suunniteltu hallintomalli. Siinä ei ole mitään outoa. Ainoa outo asia on, että sitä ei ole toteutettu aiemmin.

Kaksi kysymystä mietittäväksi

Eivätkö lähes kaikki Suomea koskevat ongelmat ole poliittisia tai ison rahan aiheuttamia?

Eivätkö lähes kaikki Suomea koskevat ongelmat johdu poliitikkojen, yritysjohdon ja maan kansalaisten huonosta arvomaailmasta?

Jos näin on, niin voimme korjata tämän, poistamalla politiikan maan hallinnosta ja opettamalla kansalla terveen arvomaailman.

Suomen Ystävät on riippumaton ja sitoutumaton organisaatio. Se ei toimi minkään aatteen tai uskonnollisen suuntauksen mukaan. Se ei ole rekisteröitynyt yhdistys, sillä ei ole virallista jäsenrekisteriä, eikä se kerää jäsenmaksua.

Haluatko mukaan talkoisiin uuden ja paremman tulevaisuuden eteen?

Arvovallankumous etsii tekijöitä!

Let’s do it… let’s change the world!

Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. – Victor Hugo