Blog

Kuvittele Suomi ilman poliitikkoja!

UAD on uudenlainen hallintomalli, joka ei perustu mihinkään poliittiseen aatteeseen tai uskonnolliseen ideologiaan.  Se on täysin neutraali perustuen ihmisyyteen, hyviin arvoihin ja maalaisjärkeen. Sen pääperiaate on palvella Suomea ja sen kansalaisia, ei puolueita, valtaeliittiä, isoa rahaa tai poliitikkoja.

Nykyinen poliittinen hallintomallimme on tullut tiensä päähän. Ennen politiikkaan halusi mukaan henkilöt, joilla oli halu palvella isänmaataan, mutta nykyään mukaan tunkee enimmäkseen henkilöitä, joilla on valtava ego ja ovat narsistisia ja heillä on kuuluisuuden- ja vallanhalu.

Poliitikot eivät kykene hallitsemaan nyky-yhteiskunnan erittäin monimutkaisia ongelmia. Jos maailman viisaimmat ekonomistit eivät tahdo päästä yhteisymmärrykseen, miten voimme olettaa, että monesti yllättävän vähän koulutetut poliitikot pystyvät korjaamaan maailmaa uhkaavat ongelmat?

Miten ongelma korjataan? Ensin nykyiset poliittiset pestit muutetaan ei-poliittisiksi viroiksi. Kaikki nykyiset valtion ministeriöt, osastot ja kansanedustajat olisivat mukana myös UAD-mallissa. Suurin muutos tapahtuisi siinä, että hallitusta johtaisivat hyvin koulutetut, ei-poliittiset ammattilaiset. Suomea johdettaisiin samalla lailla, kun isoa yritystä tai organisaatiota.

Ministerit ja kansanedustajat valitaan ansioluettelon perusteella samalla lailla kuin kaikki muutkin hallituksessa työskentelevät henkilöt. Enää ei riitä pelkästään se että on tv:stä tuttu tai ammatti poliitikko. UAD-mallissa on mukana vain ammattilaisia.

Arvot. Pelkästään politiikasta eroon pääseminen ei riitä. Meidän on luotava kattavalla koulutuksella koko kansalle uusi terve arvopohja. Arvomaailmamme muokkautuu seuraamalla esimerkkiä. Mitä poliitikot ja maan eliitti tekevät edellä, sitä kansa perässä. Joissakin maissa ihmiset eivät maksa veroja, koska poliitikot ja maan eliitti eivät niitä maksa. Sama pätee korruptioon ja muihin negatiivisiin tai myös positiivisiin ilmiöihin.

Suora kansanäänestys. Mahdollisimman monissa etenkin isommissa päätöksissä käytetään suoraa kansanäänestystä.

Kansan veto-oikeus. Kansalla pitää olla mahdollisuus veto-oikeuteen, jos se ei hyväksy jotain hallituksen päätöstä, lakia tai sopimusta.

Kansalaisaloite. Vuodesta 2012 lähtien Suomessa on ollut käytössä uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino – kansalaisaloite. UAD-mallissa valtiovalta ei voi kumota kansalaisaloitetta, vaan aloite jota kannattaa 50 000 kansalaista, menee suoraan kansanäänestykseen.

Äänestys. Suora kansanäänestys, veto-oikeus ja kansalaisaloiteäänestys on toteutettava Internetin kautta, jotta kansa ei väsy äänestämiseen.

Kansalaispalkka voisi olla hyvä mahdollisuus luoda uudenalinen terve yhteiskunta. Siinä ei ole kyse tulojen uusjaosta jossa otetaan rikkailta ja annetaan köyhille, vaan systeemistä jolla taataan että kaikkien kansalaisten perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Voimme kehittää mallin, jota on vaikea käyttää väärin hyväkseen. Sen pitää olla sellainen, että se kannustaa ja lähes pakottaa ihmiset kantamaan oman kortensa kekoon. Nykyinen systeemi tekee juuri päinvastoin: se kannustaa hyväksikäyttöön ja laiskuuteen.

Terve kapitalismi. Raha pyörittää maailmaa ja ihmisillä on luonnollinen tarve menestyä. Mutta on aika miettiä vaihtoehtoja epäterveelle pakkokasvulle, riistokapitalismille ja kulutushysterialle. Jos päättäjien, yrittäjien ja kansan arvomaailma on terve, myös kapitalismilla on mahdollisuus pysyä kohtuuden rajoissa. Silloin lähes kaikki valtiontoiminnot voidaan yksityistää tai muuttaa yhteiskunnalliseksi yritystoiminnaksi, joka pyrkii voittoa tavoitellen edistämään yhteiskunnan etua.

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä voisi kehittää laajemmaksi. Sen yritysmuoto voisi olla tavallinen osakeyhtiö mutta sillä erolla, että sillä on omat säännöt ja terve arvopohja, jonka mukaan se toimii. Yrityksen tarkoitus on tuottaa kohtuullinen voitto mutta niin, että sen tuottaman palvelun hinta pysyy kohtuullisena. Yritysjohdon palkoille ja bonuksille laitetaan katto ja he ovat tulosvastuussa. Työntekijöistä pidetään hyvää huolta.

Yhteiskunnallisten yritysten tehtävä olisi hoitaa lähinnä yhteiskuntaa koskeva yritystoiminta. Esimerkiksi jätehuolto, postilaitos, puistojen hoito, teiden auraus, VR, lentokenttien hoito, energia- ja vesilaitos sekä valtion ja kuntien asuntojen vuokraus ja hoito voisivat olla yhteiskunnallisia yrityksiä. Myös koululaitoksen ja terveydenhuollon voisi ulkoistaa, jos se tehdään järkevästi.

Kaksi kysymystä: Eivätkö lähes kaikki Suomea koskevat ongelmat ole poliittisia tai ison rahan aiheuttamia?

Eivätkö lähes kaikki Suomea koskevat ongelmat johdu poliitikkojen, yritysjohdon ja maan kansalaisten huonosta arvomaailmasta?

Sisäinen palo ja yhteen hiileen puhaltaminen. Kuinka hyvä maa Suomi voisikaan olla, jos sitä johtaisi ryhmä ammattilaisia, joille maan hallinto ja kansan etujen vaaliminen olisi kutsumusammatti? Kun koko kansa puhaltaa samaan hiileen, kaikki on mahdollista. Vastaukset löytyvät kuin itsestään jopa todella vaikeisiin haasteisiin.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield