Linkit

English

Here you find a six-page summary of the New Value-Based Democracy idea. PDF…

LINKIT

Haluamme levittää oheisia linkkejä, koska niissä käsitellään samoja ongelmia, joita me yritämme korjata. Emme välttämättä ole kaikista asioista samaa mieltä näiden organisaatioiden tai mielipiteiden kanssa. Otamme mielellämme vastaan hyviä linkkiehdotuksia.

VELKAKELLOJA

www.velkakello.fi

www.world-debt-clock.html

www.usdebtclock.org

DEMOKRATIAN historia ja sen eri muodot lyhyesti. Täällä…

DEMOKRATIAN parhaat maat lista ja kartta.  Sivut…

– ARVOT Valtionvarainministeriön kirjoittama valtion virkamiesten arovopas. PDF täällä..

– EROA VALTIOSTA Teknologian kehitys muuttaa yhteiskuntaa poliitikkojen ja virkamiesten mielipiteitä kyselemättä. Kansalaisyhteiskunnalla on yhä paremmat edellytykset tehdä keskusvalta tarpeettomaksi. Sivut täällä…

– TECHNOCRACY advocates contend that price system-based forms of government and economy are structurally incapable of effective action, and promoted a society headed by technical experts, which they argued would be more rational and productive. Sivut täällä…  ja täällä… 

– ILMASTONMUUTOKSESTA esiintyy lukuisia virheellisiä käsityksiä, joita tietyt ympäristötahot tarkoituksellisesti levittävät saadakseen kannatusta poliittisille ratkaisuilleen. Asiallinen keskustelu ilmastonmuutoksesta kuitenkin vaatii, että asioista puhutaan rehellisesti ja vääristelemättä. Sivut täällä…

– UNITAS. Kuvittele mielessäsi itsenäinen ja kansainvälinen Suomi Finland, isänmaa, 1) joka nojaa voimallisiin arvoihin 2) jossa kukoistaa “uusi onnellinen kapitalismi” 3) melkein ilman poliitikkoja 4) jossa on vain hyviä virkamiehiä 5) jossa kukaan ei ole enää työtön 6) jossa kukaan muu ei päätä sinun asioistasi 7) jossa yksinkertainen on kaunista 8) jossa verotus toimii ja kannustaa 9) jossa “jokainen on jo yrittäjä” ilman pakkoa ja 10) jossa kaverilta ei enää oteta! – Katso “Unitaksen kymmenen askelta vapauteen!” Tervetuloa rakentamaan uuden ajan johtavaa avointa ja sitoutumatonta kansanliikettä! Sivut löytyy täältä… 

– Democracy Earth movement. Pioneering Open Source Politics. It’s not just about technology, but also about culture. We lead several initiatives that aim to change the way we understand and exercise our civic rights building open digital tools, political theory and social devices you can use for free. Sivut löytyy täältä…

– CLINTON CASH dokumentti kertoo hienosti sen kuinka tyrannit ja muut konnat ovat ostaneet clintonit jo vuosikymmenien ajan. Documentti… 

–  Tietokirjailija Raimo E.O. Stenbergin Mistä pitäisi aloittaa Eurooppa? e-kirja PDF löytyy täältä…

UNITAS Kuvittele mielessäsi itsenäinen ja kansainvälinen Suomi Finland, isänmaa, 1) joka nojaa voimallisiin arvoihin 2) jossa kukoistaa “uusi onnellinen kapitalismi” 3) melkein ilman poliitikkoja 4) jossa on vain hyviä virkamiehiä 5) jossa kukaan ei ole enää työtön 6) jossa kukaan muu ei päätä sinun asioistasi 7) jossa yksinkertainen on kaunista 8) jossa verotus toimii ja kannustaa 9) jossa “jokainen on jo yrittäjä” ilman pakkoa ja 10) jossa kaverilta ei enää oteta! – “Unitaksen kymmenen askelta vapauteen!” Tervetuloa rakentamaan uuden ajan johtavaa avointa ja sitoutumatonta kansanliikettä! Sivut…

– Suomi Ensin -liike pyrkii saamaan jokaiseen Suomen kuntaan paikallisryhmän, joka kiinnittää huomiota hallitsemattoman maahanmuuton ongelmiin paikallistasolla. Koitamme tietoa levittämällä ja tilaisuuksia järjestämällä vaikuttaa kuntapäättäjiin, jotta maahantulijoiden kuntapaikat mitoitettaisiin kunnan aidon kantokyvyn mukaan. Kokoamme myös kansallismielisten yhteislistaa ensi kevään kunnallisvaaleihin. Sivut…

– Viskipuolue haluaa Suomeen olosuhteet, jossa yrittäminen ja työn tekeminen on kannattavaa. Haluamme keventää työn ja yrittämisen verotusta reilusti, sekä muuttaa lukuisat asiat virkamiehen harkinnanalaisesta ilmoitusluontoiseksi. Lisäksi aikuisten ihmisten holhoamisesta ja sairaalloisesta byrokratiasta täytyy luopua. Linkki sivuille…

– VARJOPARLAMENTTI näyttää mistä eduskunta on päättämässä ja antaa sinun äänestää niistä. Sivustolta löydät hallituksen suunnittelemat lait valmiiksi läpikäytyinä. Tällä…

– Suomenpelastusprojekti on itsenäinen, puolueeton ja sitoutumaton joukkoliike. Tavoitteenamme on herättää ihmiset maailman todellisuuteen ja ehkäistä Suomea vakavasti uhkaavat ongelmat. Sivut…

– MUN-GO on aate/liike/musiikkiprojekti, joka pyrkii auttamaan ihmisiä kaikin mahdollisin tavoin. MUN-GO on myös hyväntekeväisyysorganisaatio, asenne ja elämäntapa. Sinäkin voit liittyä MUN-GOON! Maailma muuttuu ainoastaan yhteistyöllä. Lisää…

– Maailmanpelastusprojekti on MUN-GO-Hyväntekeväisyyden puolueeton joukkoliike, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä maailmaa uhkaavat vakavat ongelmat. Sivut…

– Seppo Pennanen. Pienet ovat tehokkaita PDF julkaisty Ilta Sanomissa 2012. Juttu…

– Oheiselta nettisivulta löytyy ilmaseksi PDF muodossa tietokirjailija ja julkaisija Raimo E. O. Stenberg’in arvo-, aate- sekä uskonto- ja kulttuurifilosofiset e-kirjat. Kirjoja suomalaiselle yhteiskunnalle täällä…

– TOTUUS VEROISTA Tiedätkö, kuinka paljon todella maksat veroja? Oletko ajatellut, miten paljon maksat veroja esimerkiksi ruoasta, vaatteista, terveydenhuollosta, harrastuksista, sähköstä, bensasta ja alkoholista? Linkki…

– EU OBSERVER sivusto tarkkailee EU:n hallintoaSivut…

– The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant societies whose governments are accountable and open to the participation of all people. Sivut täällä…

– Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Sivut…

– Sitoomus2050. Vuonna 2013 Kestävän kehityksen toimikunta sopi yhdessä uudenlaisesta tavasta edistää kestävää kehitystä Suomessa. Syntyi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus rakentuu yksittäisistä toimenpidesitoumuksista. Näillä sivuilla voit tarkastella jo annettuja sitoumuksia, antaa sitoumuksen, haastaa eri tahoja mukaan tai pelata Eväsretki-peliä.

– Itsenäisyyspuolue. Oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin, voidaan rakentaa aidon kansanvallan ja valtiollisen itsenäisyyden perustalle.  Linkki…

Viisauden palauttaminen merkitsee kulttuurimme henkisen uudelleen syntymisen toteuttamista, ihmiskunnan henkisen kulttuurievoluution uuden aikakauden alkuna. Raimo E. O. Stenbergin viiden kirjan PDF tiivistlemä täällä…

– Demos Helsinki on riippumaton ajatushautomo, think tank. Demos Helsinki luo yhteiskuntaa, jossa rahvas tekee yhteiskunnallisia päätöksiä, eikä ainoastaan valitse päättäjiä. Lisää…

– SITRAN uusi demokratia -foorumi kokosi joukon osaajia pohtimaan demokratian tilaa Suomessa ja ideoimaan ratkaisuja sen haasteisiin. Foorumi kokeili ratkaisuja käytännössä ja hahmotti samalla, millaista on 2010-luvun demokratia Suomessa. Sivusto…

– Suomen Verkkodemokratiaseura ry. Jos demokratia keksittäisiin tänään, niin millaiseksi se nykyisten teknologisten apuvälineiden kaudella muodostuisi? Mitä tarkoittaisi uusi ajasta ja paikasta vapaa demokratia? Lue lisää seurasta

– Deliberatiivisen demokratian instituutin (DDI) tarkoituksena on edustuksellisen ja suoran demokratian täydentäminen deliberatiivisen kansalaisosallistumisen keinoin edistämällä läpinäkyvää ja keskustelevaa päätöksentekoa Suomessa. Sivut…

–  TILASTOKESKUS. Valtion budjettitalouden tulot ja menot. Sivut…

– Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Sivut…

PERUSTULO tai kansalaispalkka on sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Sivut…

– Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Täällä…

– Open Democracy working group on verkosto avoimen demokratian kehittäjille. Tavoitteena on avoimen tiedon ja uusien osallistumistapojen vaikuttavuuden lisääminen. Yhteiskunnallisen tiedon avatumisen myötä seuraava haaste on kytkeä tiedon lähteet päätösvalmistelun tueksi. Sivut…

–   Open Knowledge -verkosto ennakoi tulevaisuutta, jossa kaikilla on vapaa ja esteetön pääsy olennaiseen tietoon. Avoin pääsy tietoon luo kansalaisille ja kuluttajille edellytykset ymmärtää sekä muokata elämäänsä, kotejaan ja maailmaa. Haluamme avoimen tiedon olevan tulevaisuudessa valtasuuntaus, yhtä luonnollinen ja tärkeä jokapäiväistä elämää ja organisaatioiden toimintaa kuin vihreät arvot ovat nykyään. Lisätietoa…

– OPEN FINLAND on kansalaisten vapaamuotoinen ryhmä, joka avoimessa info-portaalissa keskittyy kanonisoidun vallankäytön lopettamiseen – vaikenemisesta avoimuuteen. Sivut…

– KANSANONNELLISUUSINDEKSI. Pienen Bhutan valtion onnellisuus indeksi. Sivut täällä…

– The Liquid Democracy Association is a non-profit and non-partisan organisation that works on innovative ideas and projects for democratic participation. More…

KANSAN MUISTI -verkkopalvelussa voit seurata kansanedustajien puheenvuoroja ja äänestyksiä – siis vaalilupausten toteutumista käytännössä. Sivut täällä…

MUUTOS puolue haluaa antaa kaikille suomalaisille tasavertaisen mahdollisuuden päättää asioistaan. Muutoksen tarjoamat keinot tähän ovat suora demokratia ja sananvapaus. Lisää…

– LIBERA Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Sivut…

– Gustav von Hertzen oli suomalainen teollisuusmies, vuorineuvos, kirjailija ja filosofi. Hän oli taisteleva moraalifilosofi, joka korostaa jokaisen henkilökohtaista, eettistä vastuuta valinnoistaan. Moraali on hänen mukaan sitä, että yksilö osaa ja tahtoo asettaa suuremmat arvot oman edun edelle. Hän oli myös yllä olevan Libera ajatuspajan perustaja. Hänen ajattomia ajatuksiaan löytyy täältä…

–  SUOMALAISEN TYÖN LIITON tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostua.  Linkki täällä..

OTAKANTAA Keskustele, kysy, kommentoi, nosta esille aiheita, tiedä enemmän, vaikuta… Otakantaa.fi tarjoaa nyt tuota kaikkea kansalaisten, järjestöjen sekä hallinnon väliseen vuorovaikutukseen. Lisää…

KANSALAISALOITE 1.3.2012 alkaen Suomessa on käytössä uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino, kansalaisaloite. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Lisää… ja täällä…

EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN avulla EU-kansalaiset voivat yhdessä pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksen tärkeänä pitämästään aiheesta. Näin he voivat osallistua suoraan EU:n politiikan kehittämiseen. Oheisella sivustolla on tiedot kaikista EU-kansalaisaloitteista ja niitä koskevat säännöt. Sivusto täällä…

SANANVAPAUDEN PUOLESTA ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii pitämään sananvapauden asiaa esillä ja tiedottamaan sen loukkauksista Suomessa ja maailmalla. Sivut täällä…

– HOMMA ry edistää suomalaisen yhteiskunnan henkistä ja taloudellista menestystä, tukee lähidemokratiaa, kestävää kehitystä, sananvapautta sekä yhteiskunnan jäsenten oikeutta viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Täällä…

AVOIN MINISTERIÖ ry on riippumaton ja sitoutumaton vapaaehtoisorganisaatio, jonka tarkoituksena on tuottaa joukkoistamisen avulla laadukkaita kansalaisaloitteita. Palvelussa kuka tahansa voi esittää omia ideoitaan lakialoitteiksi ja kommentoida toisten ideoita omalla nimellään. Lisä tietoa…

– MAAN YSTÄVÄT  on kansalaisjärjestö, joka muuttaa maailmaa ekologisesti kestävämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi, niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisää…

– SUOMEN VASTARINTALIIKE on ottanut tehtäväkseen suojella suomalaista historiaa, kulttuuria ja suomalaista identiteettiä. Taistelemme integraatiota ja kulttuurista rappiota vastaan sekä vastustamme uhkaavaa kansamme sulautumista muiden rotujen ja kansanryhmien kanssa. Sivut…

LOESJE. Ajatukset ja ideat voivat muuttaa maailmaa. Loesje uskoo vaikuttamiseen julisteidensa avulla. Julistetekstien tarkoituksena on avata ihmisten silmät näkemään maailma uudesta kulmasta, ja tehdä se myönteisellä tavalla. Sivut täällä…

KANSANVALTA on suomalaista demokratiaa koskevan tiedon kohtauspaikka. Sivusto palvelee kansalaisia, tutkijoita, hallinnon ammattilaisia, opetustyötä tekeviä ja muita kansanvallasta ja demokratiakysymyksistä kiinnostuneita. Lisää...

– SADANKOMITEA on antimilitaristinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille.  Sivut…

– EDISTYSPUOLUE vaikuttaa siihen, että Suomesta tulee vapaa, tasa-arvoinen, ihmistä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta, jonka jokaisella jäsenellä on parhaat mahdolliset edellytykset onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Sivut…

SUOMI.FI Kun tarvitset tietoa julkisista palveluista tai haluat hoitaa asioitasi verkossa, aloita Suomi.fistä! Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista sekä palvelukartan julkishallinnon toimipisteistä.  Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fitä.. Sivut…

ADRESSIT tarjoaa ilmaisen sivutilan kansalaisten omille nettiadresseille. Näihin adresseihin viitataan päivittäin tiedotusvälineissä, joten nettiadressi on tehokas väline, kun haluat saada asiallesi suuren yleisön ja päättäjien huomion. UAD-adressi täällä…

– RAUHANPUOLUSTAJAT ry on vuonna 1949 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Sen tarkoituksena on toimia rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta. Sivut…

– Ympäristö ja kehitys ry pyrkii etsimään lähestymistapoja, jotka yhdistävät toisiinsa köyhyyden poistamisen ja ympäristönsuojelun. Ympäristönsuojelu tavalla, joka vie ihmisiltä elinkeinon, ei ole kestävällä pohjalla. Toisaalta myöskään ympäristöä rajusti tuhoavat taloudellisen toiminnan muodot eivät voi luoda kenellekään kestäviä työpaikkoja. Sivut…

– YHTEISÖTALOUS JA YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS. Sivut täällä…

– Yhteiskunnallisenyrityksen toiminnan kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeiö. Lisää täällä…

– Degrowth? Talouskasvun ideologian ja talouden kulttuurisen ylivallan kyseenalaistaminen, pakeneminen taloudesta. Sivut…

– Demokratiafoorumi on suomalainen, vuonna 2003 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää kansanvallan lukuisia ulottuvuuksia ennen kaikkea vuoropuhelun keinoin. Sivut…

– CRASH on tutkimusorientoitunut yhteiskuntapoliittinen yhdistys. Se tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Crash on huolissaan eriarvoistumisesta ja sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta, joka on unohtanut kansallisen ja kansainvälisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteet. Sivut…

– THRIVE MOVEMENT solutions Model is based on a whole-system approach comprised of twelve interconnected sectors that cover the primary areas of human endeavor. Kotisivu ja elokuva täällä..

– The Kardashev scale is a method of measuring a civilization’s level of technological advancement, based on the amount of energy a civilization is able to utilize. Website…

– White’s law is named after Leslie White and published in 1943, states that, other factors remaining constant, “culture evolves as the amount of energy harnessed per capita per year is increased, or as the efficiency of the instrumental means of putting the energy to work is increased”. More info…

– Albert Einstein’s open letter to the General assembly of the United Nations. More info…

– ZEITGEIST-LIIKE on avoin maailmanlaajuinen kansanliike, joka pyrkii jakamaan tietoutta nykyjärjestelmän epäkohdista ja mahdollisista vaihtoehdoista. Sivut…

USA, kuten monet muutkin maat väärentävät omia tilastojaan, jotta kansa ei alkaisi kyselemään hankalia kysymyksiä. Oheisessa linkissä on varjostatistiikkaa USA:n tilastoista. www.shadowstats.com

– USA kriittisiä videoita. Youtube vieot täällä…

THE WORLDWATCH INSTITUTE works to accelerate the transition to a sustainable world that meets human needs. Linkki…

– WIKIMPLOI Suomen työllistämiskeskustelussa on usein sanottu, että puhetta riittää, mutta konkretia puuttuu. Wikimploi-malli on radikaalin konkreettinen ja käytännöllinen: ryhdytään työhön heti kun työntekijät ja toimitilat löytyvät. Sivut…

– Vapaa-ajattelijain liitto ry. Vapaa-ajattelu määritellään katsomukseksi, jolle on tunnusomaista järkiperäisyys ja avoimuus uusille perustelluille näkemyksille, sekä kyky jatkuvaan uudistumiseen. Vapaa-ajattelu arvostaa järjen vapaata käyttöä ja tieteellistä ajattelua. Sivut…

– Kulutus.fi tarjoaa ekopohdintaa ajan hermolla: blogikirjoituksia arjen valinnoista, linkkejä ja vinkkejä. Mitä on ekologinen elämä? Miten omasta arjestani voisi tulla sellaista? Sivut…

– EUROOPPANUORET Eurooppanuoret ottaa usein kantaa ajankohtaisiin Eurooppa-asioihin ja pyrkii näin rakentamaan parempaa Eurooppaa. Sivut…

– Professori Pekka Himasen kestävän kasvun malli tutkimus löytyy täältä…

Arto O. Salonen: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. pdf täällä…

– Think Tänkin Homma hallussa – tutkimusjulkaisussa pureudutaan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan suhteeseen. Lähtökohtana on havainto, että vaikka suomalaisilla on keskimäärin enemmän taloudellisia resursseja ja vapauksia toteuttaa itseään kuin koskaan aiemmin historiassa, ihmiset eivät onnistu saavuttamaan itselleen tärkeimpiä asioita. PDF täällä…

– GLOBAL FOOTPRINT NETWORK –tutkimuslaitos seuraa ja julkaisee tietoa globalin ekologisen jalanjäljestä. Englannikielinen sivusto…

– openDemocracy is an independent, public interest, not-for-profit; a counter to the corporate media. It champions human rights and seeks out and debates forms of democratic change. Sivut…

ATTAC Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kriittistä globalisaatiokeskustelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaislähtöistä demokratiaa, yhteiskunnallista avoimuutta ja kestävää kehitystä. Linkki…

– KEPA Oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö. Linkki…

– KEHYS Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry palvelee kansalaisjärjestöjä EU:n kehityspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Kehys tarjoaa tietoa ja koulutusta järjestöjen EU- rahoitusmahdollisuuksista sekä edistää keskustelua EU:n kehityspoliittista kysymyksistä. Linkki…

– FINNWATCH on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tutkii suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten yritysvastuuta kehitysmaissa. Taustavoiminamme on joukko suomalaisia
kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä. Sivut…

– Globbareissa voit vakuuttaa päättäjät ja herättää suomalaiset oikeudenmukaiseen maailmaan. Ongelmat ovat globaaleja, mutta muutos lähtee läheltä – eduskunnasta ja meistä itsestämme. Sivut…

– SUOMEN RAUHANLIITTO toimii kattojärjestönä yli kymmenelle suomalaiselle rauhanjärjestölle; toimijoina on aina aseistakieltäytyjistä kristilliseen rauhanliikkeeseen asti. Sivut…

– YHTEISKUNTAFILOSOFIA on filosofian osa-alue, joka pohtii seuraavia kysymyksiä: millainen on hyvä, eli hyvin toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskunta? Millaista vastuuta ja millaisia vapauksia yksilöllä on yhteisössä ja yhteiskunnassa?  Sivut…

– KATU Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU on perustettu vuonna 1997 edistämään kansalaisyhteiskunnan roolia konfliktinehkäisyn kentällä. Sivut…

– YouTube video joka on katsomisen arvoinen. Täällä…

–  KAPINATYÖLÄISEN tarkoitus on innostaa ihmisiä kapinaan yhteiskunnan hallitsevaa eliittiä vastaan. Sivut täällä…

– GOOD COUNTRY INDEX. The idea of the Good Country Index is pretty simple: to measure what each country on earth contributes to the common good of humanity, and what it takes away. Video täällä…

– EVA Arvo- ja asennetutkimus 2010: Työelämän kulttuurivallankumous. Lue…

– EVA Arvo- ja asennetutkimus: Neljäs Suomi. Lue…

– EVA Arvo- ja asennetutkimusten tietokanta. EVA on kartoittanut suomalaisten arvoja ja asenteita säännöllisesti vuodesta 1984. Kyselytutkimuksista on yli neljännesvuosisadan aikana kertynyt laaja ja vertailukelpoinen aineisto yhteiskunnallisesta arvo- ja asenneilmastostamme ja sen muutoksista. Lue…

– Nation Brands Index. Here’s your chance to find out what our panel of over 20,000 ordinary people in 20 different countries really think about Finland and other countries: the people, the products, the governments, the culture, the education, the tourist attractions and the lifestyle. Here…

– THE POWERS that be DO NOT want you to know about this, as this system is what has kept them at the top of the financial food-chain for the last 100 years. Video sarja täällä…

– Fall of the Republic täysi mittainen video siitä miten iso raha tuhoaa Amerikan. Video täällä…

– MELTDOWN AMERICA The Harrowing Stories of Three People Who Survived Economic and Political Collapse in Zimbabwe, Yugoslavia, and Argentina. And how their powerful stories of hardship foreshadow what’s happening in the US. Linkki...

Emme tule koskaan pääsemään eroon meitä uhkaavista ongelmista ellemme poista poliittista hallintomallia, jota iso raha komentaa. Ja jota johtaa poliitikot, jotka ovat enemmän huolissaan omasta ja puolueensa vallasta, kun kansan hyvästä.