Blog

”Suomi on EU:n palkkarohmu”

Uusi Suomi kertoi: Suomessa palkat joustavat aina ylös, olipa menossa nousu- tai laskukausi. Näin kirjoittaa viestintätoimisto Aleksin Kaiun perustajaosakas ja talouskolumnisti Jouko Marttila tuoreessa blogissaan, jonka otsikko on ”Suomi on EU:n palkkarohmu”.
Marttila viittaa Saksan tilastokeskuksen taulukkoon, joka kertoo palkkojen keskimääräisestä noususta ennen finanssikriisiä. Tilaston kärjessä on hänen mukaansa Irlanti, toisena Kreikka ja kolmantena Suomi. Kaikissa näissä maissa palkat nousivat noin 20 prosenttia aikavälillä 2000-2008.
-Saksassa samaan aikaan palkat laskivat yhteensä kymmenkunta prosenttia, mikä paransi saksalaisten kilpailukykyä suhteessa muihin samalla valuutta-alueella toimiviin maihin. Saksan talous on pysynyt vahvana eurokriisistä huolimatta ja Irlanti on pääsemässä jaloilleen. Suomi kulkee omia teitään EU:n palkkarohmuna. Palkkainflaatio Suomessa jatkui vuosina 2008-2011 vauhdikkaana velkaongelmien kärjistymisestä huolimatta, Marttila kirjoittaa.
Hän huomauttaa, että  palkat nousivat Suomessa Eurostatin tilastojen mukaan vuosina 2008-2011 edelleen keskimäärin 15,5 prosenttia, kun Saksassa nousu jäi 5,6 prosenttiin ja Irlannissa palkat laskivat samaan aikaan 4,5 prosenttia.
-Sisäistä devalvaatiota pidetään Suomessa liki mahdottomana, mutta Saksassa ja Irlannissa se on onnistunut ilman yleislakkouhkaa. Devalvaatioromantikot tarjoavat europakkopaidan tilalle paluuta kelluvaan markkaan Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tosin markka-aikana devalvaatiot olivat pahin palkka- ja kustannusinflaation aiheuttaja, Marttila kommentoi.
Hän sanoo, että Suomen sopeutuminen euroon on osoittautumassa yhtä kivuliaaksi kuin Kreikassa.
-Sitä ei vain haluta vielä tunnustaa
Alkuperäinen artikeli täällä…

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

Comment Spam Blocking by WP-SpamShield