Blog

Osasyy viimeaikaisiin kouluammuskeluihin

Oheinen artikkeli kertoo hyvin mistä ne johtuvat ainakin osittain.

“Customs, traditions, moral values and rules of etiquette, not laws and government regulations, are what make for a civilized society. These behavioral norms – transmitted by example, word of mouth and religious teachings – represent a body of wisdom distilled through ages of experience, trial and error, and looking at what works. The importance of customs, traditions and moral values as a means of regulating behavior is that people behave themselves even if nobody’s watching. Police and laws can never replace these restraints on personal conduct so as to produce a civilized society.”

Alleviivattu lause on asian ydin. Jos kansalaisilla on hyvä moraaliset arvot, niin he toimivat niiden mukaan vaikka valtiovalta ja viranomaiset eivät ole kyttäämässä. Suomessa on vielä hyvät arvot. Sen huomaa, vaikka siitä, että kuinka vähän siellä ajetaan punaisia päin tahallaan, etenkin jos sitä verrataan moniin muihin maihin. Suomessa keskellä yötä yksi auto odottaa valoissa, kun monessa muussa maassa näin ei tehtäisi.

Lisänä voisi sanoa, että kuuluisuuden ja voimakas erikoisuuden ja erilaisuuden haukisuus; I am special saattavat olla myös osa syynä näihin ammuskeluihin. Tekemällä jotain todella pahaa saa kuuluisuutta. Voi sanoa, että lööpeistä tuttu tyhjäpäiväinen kuuluisuus on tullut hyväksyttäväksi vasta joskus 90-luvulla. Siten ennen vain harva halusi olla kuuluisa tyhjän takia. Sitä kammoksuttiin. Mutta nyt sillä ei ole mitään väliä minkä takia joku on kuuluisa. Ja tämä lisää painetta monille alhaisen itsetunnon omaaville henkilöille. He näkevät kuuluisuuden keinona pönkittää huonoa itsetuntoa.

Kun katsoo sitä miten ja miksi arvomaailma on muuttunut Suomessa sitten 50-luvun, niin näkee helposti myös monien ongelmien syyn. Nykyään TV ja media muokkaa arvomaailmaamme erittäin nopeassa tempossa. Ja ongelma on se, että niiden arvot eivät ole ihmisyyden arvoja, vaan ne palvelevat isoa rahaa, ahneutta jne.

Artikkelissa on yksi lause, josta olen eri mieltä. Ehkä kirjoittaja ajatteli sen eri tavalla. Hän sanoo: ” The more uncivilized we become the more laws that are needed to regulate behavior.” Mutta jos katsoo eritäin primitiivisiäkin kulttuureja, jotka eivät ole sivistyneitä, niin niissä ei yleensä ole paljon lakeja ja he elävät silti sovussa jne. Kun taas esim. Neuvostoliitossa ja Kiinassa kaikki toiminta oli poliisin ja kyttääjien käsissä. Kansa ei tehnyt mitään oma-aloitteisesti, vaan kaikki toiminta oli lailla säädeltyä. Tämä johtuu siitä, että Neuvostoliiton lait, moraaliset arvot ja kulttuuri olivat ihmisyyttä ja kaikkea järkeä vastaan. Joten kansa pakoitettiin seuraamaan niitä. Kun taas Suomessa, joka on erittäin sivistynyt maa, ei tarvitse lailla (enää) pakottaa kanssa elämään määrätyllä tavalla. Kun huomattiin, että esim. vanhat lääkkeet ja paristot valuvat kaatopaikoilla pohjaveteen, niin vaikka asiat tehtiin laki, että ne pitää kierrättää ongelmajätteiden kautta, niin ilman lakiakin valtaosa Suomalaista olisi kiltisti kierrättänyt ne. Ne jotka eivät sitä tee vapaaehtoisesti, eivät tee sitä lain takia. He eivät välitä. Oheinen asia ei kuulu heidän arvomaailmaansa.

Tietinkin American kulttuurilla on oma osansa ammuskeluissa. Villinlännen image siitä, kuinka erimielisyydet ratkottiin aina asein on vahvasti Amerrikkalaisten selkäytimessä. Aivan kuten aikoinaan Suomessa oli puukkojunkkarit, ja siksi puukko vedetään vieläkin esiin aika helposti. Maassa maan tavalla. Ja on tietenkin selvää, että tällaiset massamurhaajat ovat psyykkisesti enemmän tai vähemmän häiriityneitä.

Yksi iso syy Amerikan aseväkivaltaan on gettoutuminen. 90% aseilla tapahtuneista murhista tapahtuu isojen kaupunkien getoissa ja se on yleensä joko musta mustaa vastaan tai  latinojen aiheuttamia murhia. Mustista lapsista jopa 70% syntyy yksinhuoltajaäidille ja yleensä erittäin nuorelle sellaiselle. Jengit ja getoissa asuvien perheiden hajominen ja niiden arvojen muutuminen on aiheuttanut sen, että siellä aseet puhuvat.

Koko artikkeli:

Are Guns the Problem? by Walter E. Williams

When I attended primary and secondary school – during the 1940s and ’50s – one didn’t hear of the kind of shooting mayhem that’s become routine today. Why? It surely wasn’t because of strict firearm laws. My replica of the 1902 Sears mail-order catalog shows 35 pages of firearm advertisements. People just sent in their money, and a firearm was shipped.

Dr. John Lott, author of More Guns, Less Crime, reports that until the 1960s, some New York City public high schools had shooting clubs where students competed in citywide shooting contests for university scholarships. They carried their rifles to school on the subways and, upon arrival, turned them over to their homeroom teacher or the gym coach and retrieved their rifles after school for target practice. Virginia’s rural areas had a long tradition of high-school students going hunting in the morning before school and sometimes storing their rifles in the trunks of their cars that were parked on school grounds. Often a youngster’s 12th or 14th birthday present was a shiny new .22-caliber rifle, given to him by his father.

Today’s level of civility can’t match yesteryear’s. Many of today’s youngsters begin the school day passing through metal detectors. Guards patrol school hallways, and police cars patrol outside. Despite these measures, assaults, knifings and shootings occur. According to the National Center for Education Statistics, in 2010 there were 828,000 nonfatal criminal incidents in schools. There were 470,000 thefts and 359,000 violent attacks, of which 91,400 were serious. In the same year, 145,100 public-school teachers were physically attacked, and 276,700 were threatened.

What explains today’s behavior versus yesteryear’s? For well over a half-century, the nation’s liberals and progressives – along with the education establishment, pseudo-intellectuals and the courts – have waged war on traditions, customs and moral values. These people taught their vision, that there are no moral absolutes, to our young people. To them, what’s moral or immoral is a matter of convenience, personal opinion or a consensus.

During the ’50s and ’60s, the education establishment launched its agenda to undermine lessons children learned from their parents and the church with fads such as “values clarification.” So-called sex education classes are simply indoctrination that sought to undermine family and church strictures against premarital sex. Lessons of abstinence were ridiculed and considered passé and replaced with lessons about condoms, birth control pills and abortions. Further undermining of parental authority came with legal and extralegal measures to assist teenage abortions with neither parental knowledge nor consent.

Customs, traditions, moral values and rules of etiquette, not laws and government regulations, are what make for a civilized society. These behavioral norms – transmitted by example, word of mouth and religious teachings – represent a body of wisdom distilled through ages of experience, trial and error, and looking at what works. The importance of customs, traditions and moral values as a means of regulating behavior is that people behave themselves even if nobody’s watching. Police and laws can never replace these restraints on personal conduct so as to produce a civilized society. At best, the police and criminal justice system are the last desperate line of defense for a civilized society. The more uncivilized we become the more laws that are needed to regulate behavior.

Many customs, traditions and moral values have been discarded without an appreciation for the role they played in creating a civilized society, and now we’re paying the price. What’s worse is that instead of a return to what worked, people want to replace what worked with what sounds good, such as zero-tolerance policies in which bringing a water pistol, drawing a picture of a pistol, or pointing a finger and shouting “bang-bang” produces a school suspension or arrest. Seeing as we’ve decided that we should rely on gun laws to control behavior, what should be done to regulate clubs and hammers? After all, FBI crime statistics show that more people are murdered by clubs and hammers than rifles and shotguns. January 15, 2013

Walter E. Williams is the John M. Olin distinguished professor of economics at George Mason University, and a nationally syndicated columnist. To find out more about Walter E. Williams and read features by other Creators Syndicate columnists and cartoonists. Linkki alkuperäiseen artikkeliin täällä…

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

Comment Spam Blocking by WP-SpamShield