Blog

Verokonsultit miehittävät veroriitoja ratkaisevia lautakuntia

Talouselämä 12.5.13 Teksti Matti Ylönen

Verotuksen oikaisulautakunnan pitäisi olla puolueeton taho, johon veronmaksaja voi valittaa jos hän kokee tulleensa kohdelluksi väärin. Mutta onko näin?

Käytännössä moni oikaisulautakunnan ja keskusverolautakunnan 162 jäsenestä ja varajäsenestä työskentelee päätyönään verokonsultointia myyvässä yhtiössä.

Verohallinto ei edes pyydä jäseniltä tietoja näistä sidonnaisuuksista.

“Koska Verohallinnolla ei ole pyydettyjä tietoja, niitä ei voida Teille antaa”, verottaja vastaa Talouselämän pyytäessä tietoa oikaisulautakunnan jäsenten sidonnaisuuksista.

“Väkisin näitä tulee”

“On tiedossa, että moni [oikaisulautakunnan] jäsen saa tuloja veroneuvonnasta. Tämän seurauksena osassa kokouksia aina joku jäsen jäävää itsensä”, oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Terttu Lepaus verohallinnosta sanoo.

Sama ilmiö on huomattu keskusverolautakunnassa.

“Väkisin näitä tulee. On esimerkiksi tapauksia joissa ennakkoratkaisua hakeva yhtiö on saattanut jo kysyä lautakunnan edustajan yritykseltä konsultointia”, ylitarkastaja Tero Särkikangasverohallinnosta kertoo.

Lautakuntien jäsenlistoista näkyvät vain jäsenten virkanimikkeet, mutta ei työnantajia. KHT- ja HTM-tilintarkastajia on mukana toistakymmentä. Käytännössä lähes kaikki tilintarkastustoimistot myyvät tilintarkastuspalveluiden ohella myös veroneuvontaa. Lautakuntien jäsenten virkanimikkeiden joukosta löytyvät myös yksi verokonsultti ja yksi tax partner.

Myös muutamat tätä artikkelia varten haastatellut lautakuntien jäsenet vahvistavat Lepauksen ja Särkikankaan antamaa kuvaa: Lautakunnissa on verokonsultteja, mutta jääväys on jokaisen jäsenen omantunnon kysymys.

Ongelmaa kasvattaa se, että verotuksen oikaisulautakunnan tekemät päätökset ovat lähes kokonaan salaisia.

Hallinto-oikeiden professorin Olli Mäenpään mielestä päätösten salaaminen johtuu verotustietojen julkisuuslaista ja sen ahtaasta soveltamisesta.

 

“Se on ongelmallinen laki, joka lähtee hyvin poikkeuksellisesti siitä että kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä ellei erikseen toisin säädetä. Tämä pitäisi murtaa, koska kysymyksessä on julkisen vallan käyttäminen mitä merkittävimmällä tavalla”, Mäenpää linjaa.

Juttu täällä…

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

Comment Spam Blocking by WP-SpamShield