Blog

Viisauden paluu; Raimo E. O. Stenberg

Mitä tulee siihen, miten tämä kestävyysvajeiden kulttuuri ja yhteiskunta saataisiin takaisin kestäville raiteille, siitä olen jauhanut 19. vuotta kirjoittamissani aate-, arvo- ja kulttuurifilosofisissa kirjoissa… varsinkin kirjasessaViisauden paluu (esittely “kirjalahjoissa” www.kolumbus.fi/pragma/kirjalahjat.htm) – ja muutenkin, mm. memoriaaleissa: www.kolumbus.fi/pragma/kestavyysvajeiden_yhteiskunta.pdf ja sen jatko- ja täydennyskirjoituksessa: www.kolumbus.fi/pragma/ymmartamisen_kestavyysvaje.htm.

Itse olen kirjoittanut tästä nykyisestä tilanteestanne – mm. viimeksi eräille “tahoille” menneessä viestissä: “Tulevaisuuden piirustuslauta”, eli entä huomenna ja ylihuomenna – kysyen kirjani, Viisauden paluu, saatesaarnassa ”kulttuuriremontteihin” ja erityisesti nykyisiin yhteiskunnallisiin – mm. taloudellisiin – kestävyysvajeisiimme liittyen:

     ”Onnistuuko syöksykierteen oikaisun ja pelastussuunnitelman laadinnan toteutus – kuten olemme yrittäneet tehdä – nykyisten poliitikkojemme, taloustieteilijöiden ja hallinnollis-oikeudellisten viranhaltijoiden toimin ja teorioin? Eli onnistuuko se niillä samoilla politiikan, talouden ja rahan mobilisoimilla keinoilla, joilla viime kädessä olemme yhteiskunnalliset vitsauksemme kaikkine sosiaalisine ongelmineen, erityyppisine kestävyysvajeineen ja taloudellisine madonlukuineen materialistisessa maailmassamme esiin mananneet?

Oma vastaukseni oli yksiselitteinen: ”Ei onnistu! Sillä kesannolla jo pitkään ollut kulttuurimme on nyt kynnettävä, äestettävä talous-, yms. kriisejä syvemmältä ja kylvettävä täysin uudelleen – perinteisten lajityyppien siemenillä. Näin siksi, koska pelissä ja samalla käännekohdassa on nyt – jälleen kerran – koko inhimillinen kulttuurimme henkisine ja sielullisine sisältöineen.

     Tilanteemme paikkaamiseksi kulttuuria ja yhteiskuntaa kehittämään ja remontoimaan on nyt ”poliittisten veijareiden” sekä arvo-, tiede- ja talousyhteisöjen ”eksyttäjien” – ”polkujemme hämmentäjien” – sijasta syytä rekrytoida arvokasta,yhteisöllistä ja viisasta elämää toteuttavia, totuudellisia ja oikeamielisiä ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, joilla on yhteys todellisuuden syvimpään sisältöön – elämämme alkulähteeseen! Tällaiset ihmiset ovat kokonaisvaltaisesti ajattelevia ja toimivia, elämää kunnioittavia sekä ihmisyyden, humaniteetin ideaalia tavoittelevia yksilöitä.

Sanottu asettaa polttopisteeseen ongelmien ratkaisijoina ja yhteiskunnallisina kosketuspintoina sekä henkisten ja eettis-sosiaalisten kehityssysäysten antajina toimivat yksityiset ihmiset, kuin myös heidän henkisen ja eettis-sosiaalisen kehittymisensä. (Viimeksi sanotun kohdalla viittaan kirjan, Viisauden paluu, osaan: Herää, löydä ja tunne Itsesi!)

     Polttopisteeseen asettuu siis myös ”todellisuuden syvin sisältö”. Sanotussa näyttäytyy yhteiseksi lähdesuoneksi ja postulaatiksi – vaatimukseksi, perusedellytykseksi ja aksioomaksi – asettuva usko, tieto ja vakaumus henkisen todellisuuden ja sen syvimmän sisällön olemassaolosta sekä siihen liittyvästä ilmoituksesta, jonka ilmoituksen me nykyihmiset luulemme oman rationaalis-analyyttisen tietomme ja tieteemme korvaavan.

     Totesin kirjassa Tulevaisuuden tasamaa, että ”tämän postulaatin kadottua tietoisuudestamme, elämme nyt ihmisinä ja ihmiskuntana maailmankatsomuksellisten ja moraalifilosofisten teorioiden ja niistä johdettujen toisioteorioiden kaaoksessa – mikä on samalla arvojen, mielipiteiden, näkemysten, puheiden ja tekojen kaaosta” ja että ”meiltä puuttuu tietoisuudestamme elämämme ’sisäinen juoni’ sekä olemisemme tarkoitusperän osoittava aatteellinen ankkurointipiste.”

Kiinnostava ja koskettava “ajatus” tuo uusi Kristallipuolue, kuin myös  Uusi Arvopohjainen Demokratia (UAD).

    Kulttuurifilosofi Erik Ahlman on todennut (aatteellisista ja eettisistä) perusarvoista kirjassaan Kulttuurin perustekijöitä :“Mutta toisinaan, suurina historiallisina hetkinä tai myös yksilön elämän ratkaisevissa tilanteissa juuri ne astuvat toteuttamista vaativina esiin ja todella määräävät tapahtumien suunnan.”

 Näin!

Kannustavin tervehdyksin!

R.e.o.s

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield